Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Överförmyndaren - Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare kan göras av den hjälpbehövande själv, make/sambo eller närmaste släktingar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2019