Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Förening - Allmän samlingslokal, bidragsansökan

Med allmän samlingslokal avses i dessa regler en lokal som hålles öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet.
Ansök senast 15 mars.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2019