Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Bygglov och andra lov

Husritning

När du ska bygga nytt, bygga till, ändra en byggnads användning, riva eller ändra markförhållandena krävs i normala fall lov.

Ett sådant lov söks skriftligen hos, och prövas av Bygg- och miljönämnden. Lagstiftningen som tillämpas är främst den nya Plan- och bygglagen (PBL) som trädde i kraft den 2 maj 2011.

För vissa åtgärder som inte är bygglovspliktiga ska du göra en anmälan.

För arbetet med ansökan om lov och anmälan måste du betala en avgift. Avgiften kan variera från kommun till kommun beroende på gällande taxa som bestäms av kommunfullmäktige.

Ansök alltid i god tid innan du planerar att påbörja byggnationen. Eftersom bygg- och miljöförvaltningen är hårt belastad med många ärenden inför sommarperioden bör din ansökan göras i god tid. En komplett ansökan om lov ska enligt lag vara prövad inom tio veckor, med möjlighet till förlängning om 10 veckor om det krävs för ärendets behandling.

Är du är osäker på om du behöver ansöka om lov, eller om den åtgärd du ska göra är anmälningspliktig kan du ta kontakt med någon bygglovhandläggare, kontaktuppgifter hittar du till höger.

Söderhamns kommun

Bygg- och miljöförvaltningen
Västra Storgatan 16-18
826 80  Söderhamn
Tel 0270-750 00
Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Kontakt med bygg och miljö

Kontaktuppgifter medarbetare

Företagare

Du som är företagare kan ringa till Kundtjänst 0270-750 00 mån - tors kl 07.30 - 16.30
fredag kl 07.30 - 16.00

Bygglovsguiden

Granskad/Uppdaterad: 2017-12-22

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter