Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Avfallsplan och föreskrifter

Kommunen har utformat föreskrifter om hur du ska hantera avfall från ditt hushåll. Kommunens organisation för att hantera ditt avfall består av olika delar. Avfallsplan 2015 - 2030 visar vårt långsiktiga arbete med avfallshanteringen. 

Så hanterar du ditt avfall

För att du ska kunna hantera det avfall som ditt hushåll producerar har kommunen tagit fram renhållningsföreskrifter om avfall från enskilda avlopp, hantering av hushållsavfall och placering av kärl, mm. Du hittar dem under Mer information.

Kommunens avfallsorganisation

  • Söderhamn NÄRA är kommunens renhållare och ansvarar för sophämtning med insamling och behandling av ditt avfall.
  • Kultur- och samhällsservicenämnden är renhållningssansvarig nämnd och ansvarar för frågor av teknisk karaktär, till exempel anvisad plats för hämtning av hushållsavfall, beslut i avvikande ärenden om abonnemang och utvecklingsarbete.
  • Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsyn att föreskrifterna följs, dispens från föreskrifterna samt anmälan om hushållskompost och glesare hämtningsintervall.

Avfallsplan 2015 - 2030

Avfallsplanen med bilagor beskriver kommunens långsiktiga arbete med avfallshantering, i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Fyra ledstjärnor vägleder vårt avfallsarbete:

  • Det ska vara lätt för alla kommuninvånare att göra rätt
  • Renhållningsarbetet ska vara hållbart och långsiktigt, där vi förebygger uppkomsten av avfall med omtanke om kommande generationer
  • Det ska finnas en helhetssyn i hela kedjan i avfallshanteringen
  • Renhållningen ska vara robust och arbetet ska ske systematiskt och effektivt

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-18

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter