Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Äldre kvinna, foto Marcus Lundstedt

Attraktivt boende för äldre

Kommunen ska erbjuda trygga och attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre. För det krävs en strategisk planering och samverkan inom kommunen och med kommunens bostadsbolag, fastighetsägare och intresseföreningar.

Strategi

Kommunfullmäktige har i juni 2016 beslutat om en strategi för attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre.

Övergripande målet för kommunens strategi:
trygga och attraktiva bostäder för äldre

Tre aspekter är särskilt viktiga för att nå målet:

  • förbättrad tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd
  • fler bostäder för äldre, med fokus på boendeformer som ger möjlighet till gemenskap och som det går att åldras i
  • ökad tillgänglighet för kvartersmark, gatu- och parkmark

Tre strategier pekas ut för att nå målet:

  • kommunalt initiativ där aktörer delar ansvar och samverkar
  • öka kunskapen och pröva nya lösningar
  • prioritera områden med närhet till service
Man på förstukvist, foto Jörgen Wiklund

Handlingsplan

Det behövs fler nya bostäder och åtgärder för att tillgängliggöra befintliga bostäder och boendemiljöer.

Cirka 2000 äldre söderhamnare beräknas vilja flytta till annat boende redan innan 2020.

För att nå målen och genomföra planerade aktiviteter behöver kommunen samverka brett med privata fastighetsägare och andra som kan möjliggöra bra boende för äldre.

Till strategin finns därför en handlingsplan 2016 - 2025 som ska uppdateras varje år.

Handlingsplanen innehåller aktiviteter som ska säkerställa att målet om trygga och attraktiva bostäder uppnås. Kommunstyrelseförvaltningen har det övergripande ansvaret för att genomföra handlingsplanen.

Granskad/Uppdaterad: 2018-02-08

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter