Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Nya förutsättningar för boenden

Söderhamns kommun vill kunna erbjuda trygga och attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre. Vi arbetar långsiktigt i samverkan med fastighetsägare, intresseorganisationer och andra aktörer för att möjliggöra det.

Äldre kvinna framför bostadslänga, foto Stephan Berglund.

Andelen äldre ökar stort

Vi lever allt längre och andelen äldre ökar, både i antal och i relation till andra åldersgrupper i samhället.

Söderhamns kommun har en hög andel äldre, var fjärde invånare är 65 år eller äldre. Prognosen säger var tredje invånare år 2030.

För kunna tillgodose ditt boendebehov på äldre dagar behövs långsiktig strategisk samverkan mellan kommunen och externa aktörer.

Redan 2020 kommer andelen äldre över 80 år att öka kraftigt, utbudet inom vård- och omsorgsboenden räcker inte till. Planering för framtida behov behövs nu!

Nya förutsättningar för samhällsplanering

En åldrande befolkning innebär nya utmaningar för samhällsplaneringen. När en äldre människa flyttar till vård- och omsorgsboende är omsorgsbehovet stort. Servicehusen är inte anpassade till den omsorg som krävs framåt.

Många äldre vill även bo hemma så långt det är möjligt. Om du ska kunna bo kvar hemma och leva ett tryggt och gott liv behöver flerbostadshus tillgänglighetsanpassning.

Yngre seniorer efterfrågar bostäder i det vanliga bostadsbeståndet, alternativt seniorbostäder i centralt läge nära till offentlig och privat service, gärna i gemenskap med andra äldre.

I planeringen av framtidens boende för äldre behöver vi titta på boende, närmiljö, trygghet i vardagslivet och tillgång till service och kommunikationer.

Tillgänglighet är viktigt vid förändringar av befintliga bostadsområden och vid nybyggnation. Tillgängligheten är ofta avgörande för om du kan klara dig själv eller behöver stöd från samhället.

Samverkan kring vård- och omsorgsboende

Omvårdnadsnämnden utreder, planerar och anpassar fler lämpliga bostäder i vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen. 

Samverkan sker med det kommunala bostadsbolaget Faxeholmen kring två nya seniorboenden. Det finns även en särskild kö för seniorboenden hos Faxeholmen. Bostadsbolaget Faxeholmens viktigaste åldergrupper är 65+ och ålderspensionärer - de står för 40 % av hyresgästbeståndet. Bolagets två seniorboenden har fortsatt hög efterfrågan. 

Strategi och handlingsplan

Kommunen har 2016 antagit en strategi och handlingsplan för att verka för fler trygga och attraktiva bostäder för äldre.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Kontakt

Utredare omvårdnads-förvaltningen
Ann-Christine Bertilsson
0270-752 59

Samhällsplanerare
Ludvig Königsson
070-331 44 61

Granskad/Uppdaterad: 2018-02-08

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter