Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Kjerattvägen

Bostadsförsörjningsprogram

Målet för vår nationella bostadspolitik är en långsiktigt fungerande bostadsmarknad. Vi vill att ett bra utbud av bostäder ska möta din efterfrågan och dina behov. Alla kommuner ska ha långsiktiga riktlinjer för lokal bostadsförsörjning. Bostadsförsörjningsprogrammet godkänns av kommunfullmäktige och uppdateras varje mandatperiod.

Bostäder i Söderhamn

Söderhamns kommun arbetar för att vara en attraktiv kommun där människor vill bo och leva. Att utveckla bostadsbeståndet bidrar till hela kommunens utveckling och är en central del i kommunens strategiska planering.

Attraktiva bostäder och boendemiljöer är en viktig faktor för att människor ska vilja bo här:

  • När du går in i ett nytt skede i livet vill vi att det ska finnas ett varierat utbud av boendeformer utifrån dina behov.

  • När företag rekryterar ny arbetskraft som kan flytta hit är det en förutsättning att det finns tillgång till attraktiva bostäder. 

Vi behöver därför planera för alla grupper i samhället utifrån olika behov, önskemål och betalningsförmåga. Arbetet omfattar både nybyggnation och ombyggnad av befintliga bostäder.

Bostadsförsörjningsprogram för Söderhamn

Bostadsförsörjning är en prioriterad fråga. Kommunen arbetar 2017 fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram. I projektgruppen ingår medarbetare från kommunstyrelseförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen, kultur- och samhällsserviceförvaltningen, omvårdnadsförvaltningen och Faxeholmen AB.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Kontakt

Integrationssamordnare
Karin Olsson
0270-751 66

Samhällsplanerare
Ludvig Königsson
070-331 44 61

Granskad/Uppdaterad: 2018-11-30

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter