Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Inomhusmiljö

Vi vistas större delen av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att inomhusmiljön inte påverkar oss negativt. 18 procent av befolkningen uppger att de har problem med hälsan som relaterar till miljön inomhus. Både fastighetsägare och boende har ansvar för inomhusmiljön.

Det finns krav på fastighetsägare att utföra egenkontroll enligt miljöbalken.
Som boende i lägenhet eller bostadsrätt är det viktigt att ha kännedom om vilka regler som gäller.

Fukt och mögel, brister i ventilationssystem, felaktig inomhustemperatur, störande buller m.m. kan leda till dålig inomhusmiljö. Även faktorer i den yttre miljön kan orsaka störningar i inomhusmiljön, t.ex. luftföroreningar och buller från trafik.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare ska sköta sina fastigheter så att boende inte får besvär av brister i byggnaden eller att miljön far illa. Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade och användas så att inte människors hälsa riskeras. Tillsynsmyndigheten, bygg- och miljönämnden, är skyldig att bedriva tillsyn på hur fastighetsägare uppfyller de krav som finns på verksamheten enligt miljöbalken.

Ditt ansvar som boende

När du bor i lägenhet eller bostadsrättsförening är det viktigt att ha kännedom om vad du ansvarar för när det gäller inomhusmiljön och vilka skyldigheter din fastighetsägare/bostadsrättsförening har. För att kontrollera hur ansvarsförhållandet ser ut kan du läsa de avtal och regler, som finns mellan dig och din fastighetsägare/bostadsrättsförening.

Bygg- och miljönämndens uppgift

Tillsynsmyndigheten, bygg- och miljönämnden, är skyldig att bedriva tillsyn på hur fastighetsägare uppfyller de krav som finns på verksamheten enligt miljöbalken. En del av myndighetens tillsyn innebär att kontrollera hur fastighetsägarnas egenkontroll är utformad och fungerar.
Den som är hyresgäst och har problem med inomhusmiljön bör i första hand kontakta sin hyresvärd/fastighetsägare. Om detta inte hjälper kan kontakt tas med bygg- och miljöförvaltningen som gör en bedömning om situationen innebär en olägenhet för människors hälsa. I så fall kan fastighetsägaren föreläggas att åtgärda problemen.

Frågor för Hyresnämnden

Om en hyresvärd och en hyresgäst inte kan komma överens kan man vända sig till Hyresnämnden. Det kan vara i en fråga som rör hyresförhållandet eller en bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsförening som behöver hjälp för att lösa en tvist. Om parterna inte kommer överens kan hyresnämnden avgöra vissa hyres- och bostadsrättsfrågor. Om du är medlem i Hyresgästföreningen får du oftast hjälp med din sak. Närmaste hyresnämnd finns i Sundsvall

Granskad/Uppdaterad: 2018-11-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter