Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Regler för tomt- och småhuskö

Ansökan och registrering

1. Ansökan ska göras på särskild blankett som tillhandahålles av Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen.

2. Sökande måste ha fyllt 18 år.

3. Äkta makar och personer som sammanbor får endast göra en ansökan.

4. Vid ansökan erlägges en avgift om 1000 kronor, varav 500 kronor avser administrativ avgift och 500 kronor depositionsavgift. Depositionsavgiften på 500 kronor återbetalas när sökanden erhållit tomt eller begär utträde ur tomtkön.

5. Sökande registreras i tomt- och småhuskö när ansökan inkommit till Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen och avgiften erlagts.

6. Sökande erhåller efter registrering kopia av ifylld ansökan med angivet registreringsdatum.

7. Köplatsen är personlig och får ej överlåtas

Avregistrering

1. Ur tomt- och småhuskön avregistreras sökande som,
a) tilldelats och accepterat tomt via kommunen
b) ej anmält adress - eller namnändring och posten meddelar att sökandes adress är okänd.

2. Avregistrering utgör ej hinder för sökande att på nytt registreras i kön.

3. Sökande som tilldelats tomt skall skriftligen acceptera eller avböja inom 3 veckor.

4. Sökande som accepterar tilldelad tomt skall påbörja förvärv och projektering inom 6 månader annars upphävs beslutet om tilldelning.

5. Sökande äger rätt till tre erbjudanden vid tre skilda tillfällen, avböjs de avregistreras vederbörande ur tomtkön, eller om svar ej inkommit i tid hamnar sökande sist.

6. Kommunens markförvaltare beslutar om tilldelning av tomter enligt tomtkön

Fördelningsregler

Fördelning sker under hänsynstagande till kötid. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden kan besluta om annan fördelning, om det fordras av bostadspolitiska eller allmänna hänsyn.

Kötid

Kötiden mäts från det datum då sökande registreras i tomt- och småhuskön.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter