Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Bygga nytt ändra eller riva

Husritning

När du ska bygga nytt, bygga till, ändra en byggnads användning, riva eller ändra markförhållandena krävs i normala fall lov. 

Ansök alltid i god tid innan du planerar att påbörja byggnationen. Eftersom bygg- och miljöförvaltningen är hårt belastad med många ärenden inför sommarperioden bör din ansökan göras i god tid. En komplett ansökan om lov ska enligt lag vara prövad inom tio veckor, med möjlighet till förlängning om 10 veckor om det krävs för ärendets behandling.

Ett sådant lov söks skriftligen hos, och prövas av Bygg- och miljönämnden. Lagstiftningen som tillämpas är främst den nya Plan- och bygglagen (PBL) som trädde i kraft den 2 maj 2011.

För vissa åtgärder som inte är bygglovspliktiga ska du göra en anmälan.

För arbetet med ansökan om lov och anmälan måste du betala en avgift. Avgiften kan variera från kommun till kommun beroende på gällande taxa som bestäms av kommunfullmäktige.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Bygglovsguiden

Granskad/Uppdaterad: 2019-02-05

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter