Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Medelstor vindkraftanläggning, miljöbalksanmälan och bygglov

För att bygga en medelstor vindkraftsanläggning på land krävs anmälan enligt miljöbalken och bygglov enligt plan- och bygglagen. Bygglov och anmälan prövas av bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun.

Här beskrivs processen när en entreprenör ansöker om att få uppföra en medelstor vindkraftsanläggning på land.

Medelstor vindkraftanläggning

För att anlägga en medelstor vindkraftanläggning måste entreprenör/sökande

  • Ansöka om bygglov hos bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun.
  • Göra en skriftlig Miljöbalksanmälan till bygg- och miljönämnden i Söderhamns kommun, som är tillsynsmyndighet.

Skriftlig miljöbalksanmälan

1. Skriftlig anmälan
Sökande gör skriftlig anmälan till bygg- och miljönämnden i god tid innan åtgärd vidtas. Anmälan ska innehålla uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar så att man kan bedöma åtgärdens omfattning och miljöeffekter.

2. Bygg- och miljönämnden handlägger
Bygg- och miljönämnden kontrollerar om anmälan kommit rätt, om anmälan behöver kompletteras och om den aktuella vindkraftanläggningen gäller ett område med särskilda bestämmelser eller strider mot gällande plan.

3. Kopia till myndigheter
När anmälan är komplett skickar bygg- och miljönämnden ett exemplar av handlingarna till andra berörda myndigheter (till exempel länsstyrelsen, generalläkaren vid Försvaret, Naturvårdsverket).

4. Anmälan kungörs
Om anmälan innehåller en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska den kungöras. Det görs genom en tidningsannons i lokalpressen. Där framgår var du kan se handlingarna samt hur hur och inom vilken tid berörda kan lämna synpunkter.

5. Synpunktshantering
Kommunala och statliga myndigheter, organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i frågan får chans att yttra sig om anmälan till bygg- och miljönämnden.

6. Sökande informeras
Sökande får ta del av inkomna synpunkter från berörda.

7. Myndighetens beslut
Bygg- och miljönämnden går igenom ärendet och inkomna synpunkter och fattar ett beslut. Beslutsalternativen kan vara

- att anmälan inte föranleder någon åtgärd, det vill säga grönt ljus för sökande att gå vidare
- rådgivning
- föreläggande om att tillstånd måste sökas enligt miljöbalken
- föreläggande om försiktighet enligt miljöbalken
- förbud enligt miljöbalken

8. Meddelande
Beslutet sänds till sökande, med anvisning om hur det eventuellt kan överklagas.

9. Överklagande
Beslutet kan i vissa fall korrigeras. Annars sänds eventuellt överklagande till länsstyrelsen/miljödomstolen.

10. Åtgärd
Sökande kan påbörja sin åtgärd/börja bygga tidigast 6 veckor efter att anmälan lämnats in.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Pågående vindkraftsprojekt

Bergvik skoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
(Bergvind, Axmar bruk samt Ödmården)
Eoluslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Åsboberget)

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter