Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Saneringsaktiviteter på Bromsäng

Här nedan redovisas viktigare händelser och aktiviteter i ärendet som gäller bortstädning av avfall och marksanering på fastigheten Bromsäng 9:1

Historik

Sommaren 2008 startade företaget Bromsäng Recycling sin verksamhet med mottagning och lagring av avfall inom fastigheten Bromsäng 9:1. Stora mängder avfall hinner tas emot innan företaget begärs i konkurs. Under hösten 2010 tar Söderhamns kommun över fastigheten Bromsäng 9:1 så att arbetet med sanering efter företaget kan komma igång.

2011 och 2012

Grovsanering efter återvinningsföretaget Bromsäng blev klar. Från fastigheten har 6500 ton fluff, 10 000 ton kalk och plast, samt 70 ton slungrensstoft transporterades bort.

Augusti 2012

En markundersökning genomfördes inom fastigheten för att kunna bedöma föroreningssituationen i marken och behovet av marksaneringsåtgärder. Provtagningarna inkluderar analyser av flertalet metaller och organiska ämnen i både jord och vatten.  

September 2012

I riskbedömningsrapporten konstaterades att det fortfarande finns föroreningar kvar på området. Planen är att schakta bort ytterligare ca en halv meter ytjord för att få bort oacceptabla halter av miljöfarliga ämnen. Det bortschaktade materialet ersätts med ren ny fyllning.

Oktober 2012

Förorenat vatten som stod i pölar på området omhändertogs. Ytterligare fluff som hittades utanför det egentliga verksamhetsområdet fraktades bort. Fortfarande i början av 2013 är det inte klart vad som slutligen kommer att hända med byggnaden.

Början av 2013

Medel avsätts till marksaneringen och förfrågan går ut till konsult för framtagande av förfrågningsunderlag inför upphandling av totalentreprenad av saneringen.

Slutet av 2013

Framtagande av förfrågningsunderlag av anlitad konsult i samarbete med kommunen.

Senaste uppdatering 2014-02-04

Under februari 2014 går förfrågningsunderlag ut till annonsering och efter anbudsfristen på 2-3 veckor följer arbetet med prövning, utvärdering och tilldelningsbeslut. Saneringsarbetet ska vara slutfört och rapporterat till miljömyndigheten senast 2014-12-31.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-18

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter