Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kartor & mätning

Kartor behövs inom kommunen för namn och adressättning, information och vägvisning, turistinformation och miljöredovisning. Kommunens kartmaterial kan också med fördel användas i samband med marknadsföring, trafikplanering samt marknads- och lokaliseringsanalyser.

All karthantering sker numera digitalt och kartorna lagras i databaser. Det innebär att kartmaterialet kan bearbetas på enklare sätt och utformning och utritning kan varieras efter behov. Kartan kan också kopplas till information om fastigheter, befolkning, miljöinformation, trafik mm för analys och presentation i så kallade geografiska informationssystem (GIS). Kartor anpassade för GIS-användning finns och arbete med nya kartprodukter sker fortlöpande

Utstakning, inmätning och lägeskontroll

Utstakning innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken så att det hamnar på den plats som bygglovet visar. Inmätning görs för att objekt skall hamna på rätt plats i kartan och lägeskontroll innebär att man kontrollerar att anläggning eller byggnad hamnat på rätt plats.

Kostnader

Om du beställer kartprodukter baserar priset sig på kartans storlek och innehåll. Leverans sker på utskrivna kartor eller digitala filformat enligt önskemål.
Se taxa för Plan- och GIS-tjänster. 
Plan och GIS taxanPDF (pdf, 102.1 kB)

Kartprodukter för beställning

Nybyggnadskarta
Ska du bygga om eller bygga till behöver du i allmänhet en nybyggnadskarta som underlag vid ansökan om bygglov. Kartan redovisar primärkartans detaljinformation uppdaterad med markhöjder, gränser och gränsmått enligt senaste fastighetsbildningen, detaljplanebestämmelser, anslutningspunkter för vatten o avlopp i plan o höjd m.m. Bygglovhandläggaren hjälper dig att välja rätt karta för ditt projekt.

Primärkarta
Primärkartan är kommunens baskarta med hög noggrannhet och detaljerad information. Den redovisar bl.a byggnader, vägkanter, ledningar, häckar,fastighetsgränser, staket m.m.

Situationsplaner
Underlag för situationsplan behövs vid alla typer av nybyggnation, kontakta bygglovshandläggare för vilket underlag som krävs.

Hämta blankettPDF (pdf, 185.2 kB)

Informationskarta cX-Länskarta
En heltäckande adresskarta över Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun. Kartbasen är baserad på material från Lantmäteriet och kommunerna. Kommunal och turistisk information kommer successivt att byggas upp i kartan.

Informationskarta cX-Länskartalänk till annan webbplats

Fastighetsbildning är Lantmäteriets ansvar

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Detta är en förutsättning för ägande, köp och försäljning av mark med tillhörande byggnader. I fastigheterna kan arrenden, servitut och andra rättigheter upplåtas. Fastigheter används också som säkerhet vid belåning. Genom en lantmäteriförrättning kan fastighetsindelningen ändras.

Om du vill bilda eller förändra en fastighet inom kommunens gränser vänder du dig till lantmäterimyndigheten http://www.lantmateriet.se/
länk till annan webbplats

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Handläggare

Leif-Åke Pettersson
Kart-Tekniker
Tfn: 0270 - 751 95
E-post

Relaterad information

Taxa Plan- och GIS- tjänsterPDF (pdf, 102.1 kB)

Blanketter

Underlag för situationsplanPDF (pdf, 185.2 kB)

Granskad/Uppdaterad: 2019-02-11

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter