Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Tvätta bilen miljävänligt

Vi svenskar tvättar bilar ungefär 30 miljoner gånger per år. Det ger årligen utsläpp av 2000 ton olja, 4 ton bly, krom och nickel och 100 kilo kadmium. Många av oss tvättar bilen hemma på gatan eller tomten. Det ger direktutsläpp till våra sjöar och vattendrag.

Det är bra för både bilen och miljön att tvätta och vaxa bilen regelbundet. Bilen rostar mindre och håller längre. En välvaxad bil behöver sällan rengöringsmedel för att bli ren. Det räcker att spola av den med vatten. Men välj en bra plats för ditt tvättande.

Avloppsvatten från biltvätt innehåller många miljöfarliga ämnen. Föroreningarna kommer både från bilens kaross och från de rengöringsmedel som används. I bilschampo och avfettningsmedel finns kemikalier som är direkt skadliga för vattenlevande organismer. Många av ämnena är också svåra att bryta ner i naturen.

Kommunens policy för fordonstvätt

Söderhamns kommun har en policy för fordonstvätt. Det allra bästa för miljön är att tvätta bilen i en miljöanpassad biltvätt. Kommunens kommersiella biltvättar är moderna anläggningar med reningsutrustning.

Det näst bästa alternativet är att tvätta bilen i en "gör-det-själv-hall". Det finns inget uttalat förbud mot biltvätt hemma, men det bör i möjligaste mån undvikas.

Om du någon enstaka gång måste, kan du tvätta bilen på annan plats än i en tvätthall. Tänk då på att tvätta bilen på en plats där påverkan av tvättvattnet minimeras. Det kan vara på en gräsmatta eller grusplan utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö, dricksvattenbrunn eller liknande.

Du bör inte stå på gatan, garageuppfarten eller i garaget, så att vattnet rinner ner i närmaste dagvattenbrunn eller i golvbrunnen. Föroreningarna från bilen samlas inte upp där, utan rinner vidare och förorenar sjöar och vattendrag.

Det är också viktigt att undvika starka kemikalier vid "hemmatvätt". Om bilen är varm och det är varmt ute klarar du dig långt med miljöanpassat bilschampo, såpa eller miljöanpassat diskmedel. Behövs kraftigare rengöring med avfettningsmedel tvättar du helt enkelt bilen i en tvätthall.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter