Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Tomgångskörning är onödig miljöbelastning

Vem vill inte sätta sig i en varm bil? Vintertid är det frestande att låta bilen stå på tomgång medan du skrapar rutorna eller tar ut pengar i bankomaten. Onödig tomgångskörning är lika med onödig miljöbelastning. I Söderhamn får du ha bilen på tomgång i max en minut.  

Ämnen som släpps ut från bilar


Du kan enkelt bidra till att minska utsläpp genom att inte köra på tomgång.
  • Koldioxid Bensin och diesel är fossila bränslen och bidrar till att öka växthuseffekten.
  • Kväveoxider kan ge direkta negativa hälsoeffekter, t ex på våra luftvägar. Astmatiker är särskilt känsliga. Kväveoxider bidrar också till att bilda marknära ozon som är skadligt för hälsan och för växande gröda.
  • Kolväten bidrar också till att bilda marknära ozon. Många av dessa ämnen är direkt hälsoskadliga, t ex cancerframkallande.
  • Kolmonoxid är en giftig gas.
  • Partiklar kan ge hälsoproblem i luftvägar och lungor. Även personer med hjärt- och kärlsjukdomar är känsliga.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter