Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Hushållens kemikalieanvändning

Som privatperson använder vi oss av en stor mängd olika kemikalier.
På morgonen är det kanske dusch, hårtvätt och tandborstning. På eftermiddagen när man kommer hem från jobbet är det middagsdags med diskning efteråt. Det kan dessutom vara veckans städdag. Senare på kvällen måste ju även tvätten tas om hand. Olika kemikalier behövs till detta.

Många av produkterna vi använder kan vara skadliga för hälsan eller miljön. Enligt miljöbalkens så kallade utbytesprincip ska miljö- och hälsofarliga kemikalier undvikas om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga. Vilka produkter vi väljer att köpa och hur vi hanterar dem är en av de viktigaste frågorna för ett hållbart samhälle. Ofta innebär de dock en relativt begränsad påverkan, var för sig. Det är den omfattande användningen som gör att miljöpåverkan blir stor.

Ett rent slam kan återanvändas

Allt som spolas ner i avloppet hamnar så småningom i reningsverk och därefter i slammet eller direkt ute i naturen om du har enskilt avlopp. Målsättningen är att allt slam som produceras i reningsverken ska kunna användas som jordförbättringsmedel. Det är därför viktigt att tänka på vad vi häller ut i vasken eller spolar ned i toaletten.

Gör rätt val redan i butiken

Första frågan är om man verkligen behöver produkten?
Kommer man fram till ett nej är det bra.
Om svaret blir ja är det svårare. Var och en ett ansvar att välja rätt ur miljö- och hälsosynpunkt. Detta är inte bara ett moraliskt ansvar, det finns dessutom reglerat i miljölagstiftningen.

Ta hjälp av miljömärkning

Om det saknas miljö- eller hälsoinformation på förpackningen - köp inte produkten!
För det mesta finns en innehållsförteckning. Denna är dock ofta svår att tyda och det är nästan bara experter som kan läsa ut något av alla dessa kemiska namn som radas upp.
Men för att du och jag, som enskild konsument ska slippa bli experter på en massa kemikalier och deras miljö- och hälsopåverkan finns det miljömärken till hjälp. Välj en miljömärkt produkt.
Finns det ingen i hyllorna - säg till personalen. Kan de inte plocka fram någon, så gå till en annan butik.

Miljömärken

Håll utkik och välj produkter med miljömärkning. Här ser du några av de vanligaste:

Våra vanligaste miljömärkningar

Vissa produkter saknar miljömärkning

Tandkräm och mjällschampo är två produkter som saknar märkning. Här måste vi konsumenter tills vidare snegla på innehållsförteckningen.
Tips: Välj tandkräm (gäller även andra produkter) utan det antibakteriella ämnet triclosan, samt mjällschampo med utan zinkpyrition.

TVÄTTMEDEL - De senaste åren har andelen lågprisimporterade tvättmedel ökat på marknaden, många av dessa är inte miljömärkta. Därför gjorde Svenska Naturskyddsföreningen tillsammans med Stockholm Vatten, en undersökning 2003, av tensiden LAS (ett tvättaktivt ämne som är akut giftig för vattenlevande organismer och svårnedbrytbar i vissa sammanhang). LAS är inte tillåten i miljömärkta tvättmedel eftersom det finns andra tensider som fungerar lika bra och är mindre ovänliga mot miljön. Elva av fjorton tvättmedel visade sig innehålla LAS. 2004 har ytterligare sju omärkta tvättmedel undersökts. Sex av dessa innehöll LAS. Detta är ett exempel som visar hur viktigt det är att välja miljömärkta produkter.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Mer information om miljömärkning:

http://miljomakarna.se/länk till annan webbplats

Läs också:

Kemikalieinspektionen:
www.kemi.selänk till annan webbplats

Naturskyddsföreningen: www.snf.selänk till annan webbplats

Konsumentverket:
www.konsumentverket.selänk till annan webbplats

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter