Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Bekämpa jätteloka

Jätteloka

Här finns tips om hur du kan utrota den giftiga jättelokan.

Jätteloka är en mycket tålig växt som sprider sig snabbt och kan slå ut andra arter. Jättelokan avger växtsaft som är irriterar huden och kan ge brändskadeliknande symptom i kombination med solljus. Om jättelokan växer på din mark är det du som ansvarar för bekämpningen.

Hur ser jätteloka ut?

Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) påminner svagt om hundkäx eller björnloka, men är mycket större: 2 - 5 meter hög, stjälken kan bli 10 centimeter i diameter, bladen upp till en meter breda och de vita blommorna en halv meter.

Jättelokan är en introducerad främmande art, som tränger ut andra arter. Jättelokan avger växtsaft som är irriterar huden och kan ge brändskadeliknande symptom i kombination med solljus. Om du har jättebjörnloka på din fastighet kan du göra RUT-avdrag för bekämpningen, under förutsättning att fastigheten är bebyggd med ett boningshus.

Arter som man kan förväxlas med jättelokan är Björnloka (Heracleum sphondylium) som är mindre, med en blomma som är 2 - 3 decimeter bred och sammansatta blad, till skillnad från jättelokans stora, spetsflikiga blad.

Markägare ansvarar för bekämpningen

Den som äger eller sköter marken som jättelokan växer på ansvarar för bekämpningen.

Skyddsföreskrifter

  • Skydda hud och ögon från kontakt med växten och stänk av växtsaft.
  • Välj en mulen dag för att undvika solskador på dig.
  • Var försiktig med nerkletade redskap och kläder. Även intorkad växtsaft kan vara farlig.
  • Bekämpa växten innan den hinner sätta frön.
  • Var försiktig med avhuggna växtdelar.
  • Allt växtmaterial som innehåller mogna frön bör oskadliggöras på platsen.

Bekämpningsmetoder

Slåtter: Sker bäst med lie när plantorna är cirka en halvmeter höga. Använd inte roterande klinga - då riskerar du att få växtsaft på dig. Bestånden måste slås minst tre gånger under ett år, eftersom plantorna sätter nödskott.

Toppkapning: Ska utföras sent på sommaren då växten blommar men inte hunnit sätta frö. Blomställningar kapas högt upp på stammen med en grov kniv monterad på ett långt skaft.

Rotkapning och grävning: Du kan kapa av pålroten strax under tillväxtpunkten med en hacka eller spade eller gräva av plantan så att den dör. Den avkapade eller uppgrävda plantan dras upp och bränns eller läggs att torka så att den förstörs. Rotkapning och uppgrävning är bäst att utföra på våren, då plantorna är små.

Övertäckning: Du kan skotta ett 25 - 30 centimeter tjockt lager lerhaltig jord över plantan som bekämpning.

Plöjning, kultivering eller jordfräsning: Kan vara lämpligt om marken är ointressant ur natursynpunkt. Även med dessa metoder måste du följa upp bekämpningen 2 - 3 gånger per säsong.

Kemisk bekämpning bör så långt som möjligt undvikas. Vid kemisk bekämpning får bara godkända preparat för syftet användas. Vissa preparat kräver särskilt användningstillstånd för spridning. Inom vissa områden är det förbjudet att sprida kemiska bekämpningsmedel.

Det är en fördel om kemisk bekämpning utförs på våren då det är lättare att behandla varje planta om de hunnit växa sig så höga. Senare på säsongen kan du kombinera slåtter och mer kemisk bekämpning: hugg ner plantan och påför en liten mängd bekämpningsmedel på den kvarvarande stjälken, för att ta kål på växten.

Stämpling eller avstrykning: Innebär individuell bekämpning av varje exemplar av växten. Det går åt mindre mängder preparat och preparatet hamnar bara där det är avsett att det ska göra verkan.

Sprutning: bör inte göras eftersom all växtlighet på platsen dör. När fröbanken gror får jättelokan ett försprång och gynnas istället för utrotas.

Vilka regler gäller?

Jättelokan är föreslagen att bli reglerad som en invasiv främmande art av unionsbetydelse genom förordning (EU) nr 1143/2014 om invasiva främmande arter. I dagsläget är det dock inte klart när en sådan reglering kan börja tillämpas.

Naturvårdsverket har särskilda föreskrifter med allmänna råd för kemiska bekämpningsmedel. Tänk på att det kan krävas tillstånd i förväg innan kemisk bekämpning får utföras. Kontakta gärna bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på vilka regler som gäller.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Anmäl förekomst av jätteloka på kommunägd mark

Kontakta Kundtjänst

Granskad/Uppdaterad: 2018-08-21

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter