Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Lokala miljöprojekt

Storjungfrun

Projektets syfte
För att skydda de värdefulla naturområdena på ön, har kommunen länge arbetat för att Storjungfrun ska utlysas som naturreservat. Syftet är också att öka möjligheter till friluftsliv för turister och kommuninnevånare.
Den 29 september 2014 togs äntligen beslutet som gjorde Storjungfrun till naturreservat.

Utveckling av naturreservatet Skatön

Projektets syfte
Syftet med projektet är att utveckla Skatöns potential som rekreationsområde och att tillvarata den unika kunskapsbank som området utgör. Bl.a. stigen rustades upp, skyltar och vindskydd sattes upp.

Restaurering av sjösystemet, Färssjön, Lugnesjön och Vadtjärn

Projektets syfte
Syftet med projektet är att förbättra vattenkvaliteten i sjösystemet, öka tillgängligheten och fördjupa naturupplevelsen.

Genomförande av projektet:
Projektledning via Margareta Örn-Liljedahl, miljöutvecklare i kommunen. Arbetet har genomförts med hjälp av plusjobb, se ovan. Återstår fortsatt restaurering av framför allt Lugnesjön, skyltar, samt lärarhandledning. Projektet skall slutredovisas 2008-06-30.

Granskär

Projektets syfte
Syftet med projektet är att utveckla och säkerställa de positiva effekter på miljö och folkhälsa som skapts och att profilera våtmarken som en ornitologisk tillgång.

Genomförande av projektet:
Söderhamn Vatten och Renhållning AB under ledning av Hasse Svensk genomfört alla åtgärder. Återstår en del skyltning. Arbetet har skett i nära samarbete med Greger Ljunggren, som har kunskaper kring rörelsehindrades tillgänglighet. Projektet skall slutredovisas 2007-12-31.

Handikappanpassning av Svansjön

Projektets syfte
Målet med projektet är att tillgängliggöra natur och fiskeupplevelsen vid Svansjön för rullstolsburna och synskadade

Genomförandet av projektet: Ljusne flugfiskeklubb har haft huvudansvaret för genomförandet och har haft god hjälp av "Gröna jobb"; skogsstyrelsens tidigare arbetsmarknadsprojekt.
Projektet är klart och har slutredovisats.

Restaurering av Kvarnån

Projektets syfte
Syftet med projektet är att återställa kvarnån i utsprungligt skick och att öka den biologiska mångfalden. Restaureringen kommer också att främja friluftsliv och rekreation i området.

Restaurering av Tvärån

Projektets syfte
Syftet med projektet är att återställa Tvärån i ursprungligt skick. Restaureringen innebär också att vattenlevande arter kan vandra från havet upp till Sör- och Norrbränningen.

Genomförandet av projekten Kvarnån och Tvärån:
Projekten har genomförts inom ramen för Fiskeplan, med Janne Lundstedt som huvudansvarig.
Projekten är klara och har slutredovisats. 

Odling av stationär Öringstam, Trönööring

Resultatet av en genetisk studie av öringen i Trönöån visade att det fanns en skyddsvärd lokal öringpopulation. Studien visade också att den sättfisk som används Heligeåöringen inte har påverkat den lokala öringstammen. I studiens slutsats förordas att odling i framtiden borde ske av den lokala öringstammen istället för den "inavlade och främmande" Heligeåöringen.

Projektet syfte

Att starta upp en mindre fiskodling, med romkläckning- och yngelbassänger, för odling av 1-åriga yngel. Idag finns en fungerande anläggning för odling av stationär/ lokal öringstam, Trönöring/ alt. Trönööring.

Genomförare av projektet:
Projektledning Söderhamns kommun genom Janne Lundstedt (projektledar för Söderhamns Fiskeplan)
Projektet har drivits i samarbete med Norrala- Trönö fvof som projektägare med lika deltagande från Trönö, Norrala och Rengsjö fvf . Tanken är att Norrala-Trönö fvof administrerat och leder det arbete som fvf i Trönö, Norrala och Rensjö arbetar med praktiskt.
Projektet är klart och slutredovisat.

Utveckling av Naturskola i Söderhamns kommun

Begreppet "Naturskola" är inte ett hus eller en plats, det är ett arbetssätt och en idé om inlärning utomhus.
Projektets syfte
Att starta verksamhet i kommunal regi inom begreppet "Naturskola". Arbetet i naturskola avser att stödja naturvetenskap, teknik, matematik och miljöundervisning i Söderhamns kommun. Syftet är också att förmedla naturskoletankens användbarhet i övrig ämnesundervisning utifrån skolans kursplaner. Det handlar om att komplettera klassrumsundervisningen med uteundervisning och att göra det vi redan gör på ett nytt sätt, för att skapa förståelse och lust till lärande hos eleverna. Dessutom ska naturskolan främja folkhälsan genom att öka intresset för friluftsliv hos elever, personal och övriga kommuninnevånare.

Genomförande av projektet:
Söderhamns kommun genom BUN med Erik Björk som projektledare.
Projektet pågår och drivs i nära samarbete med naturvårdsorganisationer Naturskyddsföreningen, Bengt Sundström, Växhuset i Mobodarne, Ralf Palmpers, samt särskilt anställda plus-jobbare på KUS, Theo Overeem (Friluftsfrämjandet) och Gunnar Andersson (Söderhamns Fågeklubb och Naturskyddsföreningen).

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-22

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter