Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Fiskeplansarbetet i Söderhamns kommun

Under sent 1990-tal, genomfördes en omfattande inventering av kommunens kustmynnande vattensystem, exklusive Ljusnan. Slutdokumentet på över 350 st A4 sidor av denna inventering, är vad som kallas "Fiskeplan i Söderhamns kommun".
Det är en tämligen detaljerad beskrivning hur alla vattendrag ser ut, hänger samman, fiskfauna, växtlighet i och omkring, samt också vilka hinder, möjligheter och förslag på lämpliga åtgärder som finns för att gynna en fortsatt långsiktig och naturlig utveckling av djur- och specifikt fiskbestånden.
Beslut togs inom kommunen våren 2003 att fiskeplanen skulle genomföras också rent praktisk. Detta arbete startade omedelbart och pågår fortfarande.

Finansieringen av projekten sker till stora delar av statliga och EU-medel. Kommunen är organisatör och medfinansiär. Samverkan sker också med till exempel arbetsförmedlingen i Söderhamn och Länsstyrelsens fiske- som miljöenheter. Redovisning i siffror, se nyckeltal.  

Mycket har utförts. Vi vill visa upp delar av arbetet för den breda allmänheten och ge små glimtar av det omfattande arbete som gjorts. Arbetet är väldokumenterat i både ord och i bild, (rapporteringar till Fiskeriverket, m.m, och EU,s regelverk kräver så). Material finns att tillgå i "uppsjö".

Ett sätt att bringa ordning på det omfattande bildmaterialet är att utgå från de befintliga vattensystem som finns inom kommunens gränser.
Uppföljningar av fiskeplansarbetet sker på flera sätt. Olika former av provfisken förekommer regelmässigt.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-23

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter