Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Fiske och fiskevård

Söderhamn kommun har gjort omfattande restaureringsarbeten över hela kommunen för att gynna den biologiska mångfalden och göra vattnen vandringsbara för fisken. Utgångspunken har varit fiskeplanen som omfattar alla vatten i kommunen förutom Ljusnans avrinningsområde.

Fiskeplan Söderhamns kommun

Fiskeplanen beskriver vattendraget och dess avrinningsområde, mänsklig påverkan, fiskfauna m.m. samt förlag på åtgärder som behöver genomföras. Kommunen har under många år arbetat praktiskt med detta och genomfört åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden och göra vattnen vandringsbara för fisken.

Fiskeplanen är omfattande och består av över 400 sidor.
Fiskeplan Söderhamns kommunPDF (pdf, 8.5 MB)

Bilologisk återställning

Med "biologisk återställning" menas att man försöker återskapa ett så naturligt
förhållande som det en gång var, före människans påverkan.

Historiskt sett så har vattenresurser nyttjats av människan på olika sätt. Dammar har byggts för kvarnar och kraftverk, flottleder skapats osv. Nästan varje mänskligt ingrepp har i någon form påverkat livet i vattnet. Fiskens möjligheter att röra sig fritt i systemen har begränsats. Variationen av miljöer i vattendragen och längs stränderna har minskat. Mängden fisk och fiskarter har förändrats, men även andra organismer i de ekosystem som vattendragen och strandområdena skapar har påverkats.

Fiskevårdsarbetet är väldokumenterat
- några exempel på åtgäder

Exempel på åtgärder som gjorts är utrivning av dammar, grävning av omlöp runt onaturliga vandringshinder, byte och borttagning av trasiga och felplacerade vägtrummor, förbättring av sjötrösklar och återställning av vattenfåror till mer naturliga tillstånd (s.k. biotopvård).
Se exempel på åtgärder och finansiering

Uppföljning

Som en del i uppföljningen av fiskeplansarbetet har olika former av provfisken genomförts, bland annat elprovfisken.

Resultaten av elprovfisken går att ta del av genom det nationella elfiskeregistret – SERS.länk till annan webbplats

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Ytterligare kontaktuppgifter

Andreas Håberg, Miljö & naturvårdshandläggare
0270- 751 63

Granskad/Uppdaterad: 2018-09-06

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter