Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Granskärs våtmark

Granskärts våtmark

Granskärs våtmark är Sveriges nordligaste våtmark för efterbehandling av avloppsvatten. Våtmarken fungerar som ett extra reningssteg för vatten som renats i Granskärs avloppsreningsverk. Området drar nytta av det befintliga våtmarksområdet Flaket som ligger nära reningsverket. Området hotades tidigare av igenväxning med negativa följder för fågel- och växtliv.

Våtmarken har återskapats med öppna vattenspeglar i form av två dammsystem med totalt åtta dammar. Våtmarksanläggningen har gjorts lättåtkomlig för utflykter och studiebesök genom att naturstigar till området och inom området.

Nu är området ett populärt vandringsstråk och ofta besökt av fågelskådare.

Granskad/Uppdaterad: 2016-07-19

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter