Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Vattensystem

Inom kommunens gränser finns ett 10-tal vattendrag med egna avrinningsområden som mynnar ut i Östersjön. Vart och ett kan benämnas som ett vattensystem. Några av dem är ganska små bäcksystem som mynnar ut direkt i havet.

Trönö/Norralaån och Skärjån tillhör de större vattensystemen.  Söderalaån, (som ofta kallas Söderhamnsån), Kvarnån och Tvärån är också stora system med betydande fiskintressen.

I huvudsak har arbetet med fiskeplanen hittills kretsat runt dessa 5 vattensystem. Totalt rör det sig om drygt ett 30-tal mil rinnande vatten som åtgärdats.

Historiskt sett så har vattenresurser nyttjats av människan. Dammar har byggts, kvarnar, flottleder, elkraftverk med mera, har installerats. Nästan varje sådant mänskligt ingrepp, har påverkat det naturliga vattenlivet i någon negativ form. Fiskens möjligheter att röra sig fritt i systemen har begränsats. Den når inte längre fram till de bästa lekplatserna eller den optimala mat- eller ståndplatsen. Mängden fisk och fiskarter har minskat med tiden och annat djurliv som lever av fisk har i sin tur påverkats.  

Med "biologisk återställning" menas att man försöker återskapa ett så naturligt förhållande som det en gång var, före människans mer eller mindre finurliga påverkan. Naturligtvis en omöjlighet, men likväl ett mål.

Merparten av allt arbete (i tid räknat) utförs helt för hand. Man går med hacka, spett och spade. Få kan ana vad som kan uträttas med ett "vajerspel"! (= ett mekaniskt hjälpmedel där man "pumpar" in en stålvajer, till exempel fäst vid en 1000 kg's sten och kan få den att flytta sig.)  I vissa fall tvingas man dock använda lite större resurser för att uppnå ett gott resultat - då blir det ett maskinobjekt!

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-23

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter