Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Åtgärder mot översvämning i Styvjebäcken

Kommunen avsätter två miljoner kronor till åtgärder i ett första steg, för att minska översvämningsrisken vid Styvjebäcken i Vågbro. Kultur-och samhällsservicenämnden har fått i uppdrag att utreda fler åtgärder och återkomma med förslag och finansiering.

- Skönt att vi fått klartecken och finansiering. Förhoppningsvis kan vi komma igång med det praktiska arbetet så fort som möjligt. Skyfallet 2013 orsakade stor översvämning i Vågbro. Vi vill förebygga liknande händelser genom att styra vatten till platser där det gör minst skada, berättar Ingemar Olofsson som leder projekt iWater i Söderhamns kommun. 

Analyserat översvämningen 2013

Samhället Vågbro drabbades i augusti 2013 av extremt högt flöde i Styvjebäcken. Skyfall orsakade omfattande skador på kringliggande bebyggelse. Inom några timmar föll cirka 140 - 175 mm regn. Det motsvarar ett 1000-års regn (ett regn som till storlek och intervall förekommer cirka vart 1000:e år).

Dagvattennätet är dimensionerat att hantera variationer av omfattningen 10-årsregn. Ett 100- eller 1000-årsregn innebär en mycket extrem situation, där flödet i Styvjebäcken och påverkan på samhället inte kan byggas bort helt. Däremot kan följderna mildras. Det handlar om att planera och förebygga för att minimera konsekvenserna genom att till exempel styra vattnet till platser där det gör minst skada.

Kommunen och ett konsultföretag har utrett möjligheterna att begränsa konsekvenser av liknande händelser i Styvjebäckens avrinningsområde i framtiden. Kommunen har även själv utrett naturanpassade åtgärder och hur vatten kan bli en resurs, om flöden styrs med hänsyn till bebyggelse och naturliga hinder. Utredningarna föreslår flera åtgärder som kan minska översvämningsriskerna.

Beslut om åtgärder

Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2016 om att genomföra åtgärder på nivå 1, för att hantera mer frekventa men mindre omfattande översvämningar, genom att öka Styvjebäckens avbördningskapacitet i Vågbro:

  • Byta vägtrummor under Norralavägen (skyfallet 2013 skapade översvämning även i andra delar av Vågbro på grund av ytavrinning av regnvatten). 
  • Bygga en vall söder om vägbron, mot livsmedelsaffären Tempo. 
  • Ta bort delar av kulverten vid Vågbroskolan och frigöra fjärrvärmeledningen som idag minskar kulvertens avbördningsförmåga.

Kommunfullmäktige beslutade även om att utreda åtgärder på nivå 2 och 3 och återkomma med förslag och finansiering:

  • Nivå 2 innebär naturanpassade åtgärder nedströms Vågbroskolan
    för att hantera större flöden och minska risken för omfattande påverkan på byggnader och samhällsfunktioner.
  • Nivå 3 innebär att analysera avrinningsområdet för att identifiera problem och möjligheter att förstärka förmågan att hantera och jämna ut mycket stora flöden, genom uppströms åtgärder.

Styvjebäcken är ett av kommunens mest produktiva öringvatten. Anpassning och förstärkning av bäckens naturvärden är grundläggande i åtgärdsarbetet. Åtgärderna ska minimera konsekvenserna för jordbruket.

Projekt iWater

Efter de stora översvämningarna i Vågbro 2013 skapade Söderhamns kommun en arbetsgrupp för att jobba med klimatförändringar och effekter. Under 2015 öppnade sig en ny projektmöjlighet genom vårt samarbete i Union of the Baltic Cities, ett nätverk för städer och kommuner runt Östersjön.

Projekt iWater använder nya tekniker i befintlig miljö, för att undvika översvämningar i samband med skyfall.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Relaterad information

Projekt iWater

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-23

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter