Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
familj i kök

Dags att mäta radon hemma

Vi lever större delen av våra liv inomhus, många tillbringar 90 - 95 procent av tiden inomhus. Då behövs en bra inomhusmiljö. Under vinterhalvåret är det lämpligt att mäta radonhalten i ditt hem.

Den bästa tiden för att mäta radon är under vinterhalvåret/eldningssäsongen, oktober - april, då du måste värma upp huset.

Mäta radon

Radon är en radioaktiv gas, som kan påverka hälsan. Radongashalten i en bostad ska vara så låg som möjligt (under 200 Bq/m3).

Du som är villaägare gör radonmätningar själv. Fastighetsägare till flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar ska utföra radonmätningar för att garantera en god boendemiljö. 

Du kan beställa mätdosor från ett laboratorium med mättjänst. Mätning görs i 2 - 3 månader under perioden oktober - april.

Radonbidrag

Från och med 1 juli 2018 kan du som småhusägare ansöka om bidrag för radonsanering hos Länsstyrelsen.

Du kan få bidrag för 50 procent av de kostnader som anses vara rimliga för åtgärderna.

Du kan få högst 25 000 kronor. För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och permanent bo i det hus som ska radonsaneras.

Bidrag lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel per kubikmeter.

Arbetet med åtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan kommit in till Länsstyrelsen.

På Boverkets webbplats finns mer information om bidraget.

Inomhusmiljö - Radon

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Radonmätning i luft,
exempel på mätfirmor:

Radonovalänk till annan webbplats

Eurofins Radonlänk till annan webbplats
Testing Sweden ABlänk till annan webbplats

Radonanalys-GJABlänk till annan webbplats

Radonmätning i dricksvatten, exempel på mätfirmor:

ALcontrol Labratorieslänk till annan webbplats

Eurofinslänk till annan webbplats

Calliduslänk till annan webbplats

Granskad/Uppdaterad: 2019-01-16

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter