Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Elcykel är ett bra och enkelt sätt att ta sig från punkt A till punkt B tycker Margareta Örn-Liljedahl.

Att använda elcykel är ett bra och enkelt sätt att bidra till energieffektivisering tycker Margareta Örn-Liljedahl.

Energieffektivisering sparar miljö och pengar

Energieffektiviseringen i Söderhamns kommun visar positivt resultat. Energiförbrukningen i byggnader har minskat mer än beräknat och kommunens kostnader för värme, el och drivmedel har minskat med 15 miljoner sen 2009.

Söderhamns kommun jobbar för ett långsiktigt hållbart samhälle och 2010-2014 har vi jobbat med energieffektivisering i ett särskilt projekt som delfinansierats av Energimyndigheten.

Arbetet med att energieffektivisera kommunens verksamheter startade 2009 med en nulägesanalys. Projektet med Energimyndigheten startade 2010 och pågick till 2014. Nu fortsätter arbetet i enlighet med startegin för energieffektivisering.

- Nu har det tidsbegränsade projektet gått i mål med mycket goda resultat som verkligen uppmuntrar till att jobba vidare. I strategin för energieffektivisering finns mål för 2020 som vi nu tar kraft för att nå, säger Margareta Örn-Liljedahl, miljöstrateg.

Jämförelse projektstart – projektslut

 • Energiförbrukning i byggnader:
  Målet var 8% - Vi nådde 13%
 • Minskning av transporter: Målet var 5% - Vi ökade 13,6%
 • Ökningen för transporter kan förklaras med att fler bilar från verksamheterna tagits in i den gemensamma bilpoolen. I utgångsläget 2009 räknades dessa fordon inte med. Dessutom har transportintensiv verksamhet tagits över från Landstinget/Region Gävleborg (hemsjukvård).
 • Kostnader: Den totalt kostaden värme, el och drivmedel i kommunens verksamheter har minskat med 15 miljoner sedan 2009. Till
  största delen genom bättre kontroll på el, vatten och värme förbrukningar med uppföljande driftsåtgärder för energieffektivisering. Någon del beror också på minskade ytor av bostäder och lokaler.
 • Gatubelysning: Minskad förbrukning 2009-2013 56300 KWh, vilket innebär en besparing i storleksordningen lika
  mycket i kronor.

Aktiviteter under projektet

Under projektperioden 2010-2014 har vi fokuserats på systematiskt arbete med energibesparing som förhoppningsvis även blir långsiktig.

 • Samverkan mellan bostadsbolaget Faxeholmen och kommunens tekniska avdelning som tillsammans har ansvar för kommunens fastigheter.
 • Utbildningar inom upphandling, miljö och sparsam körning.
 • Samarbete med alla kommuner i länet och Region Gävleborg gällande transporter.

Fortsatta arbete

 • Ta fram en kommuntäckande energi- och klimatplan, där kommunal verksamhet är en viktig del.
 • EPC (Energy Performance Contracting) projektet som omfattar bostäder och lokaler går in i en ny fas med beslut och genomförande av åtgärder.
 • Ny resepolicy ska sjösättas i kommunens alla verksamheter.
 • Fortsätta att jobba med nätverket av Energipiloter.
  Energipiloter är personer som internt jobbar med att motivera medarbetare till att tänka miljösmart.
 • Marknadsföring av filmer om hållbart resande och hur man kan spara värme och el.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2016-12-28

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter