Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Hus i Söderhamns skärgård

Försäljning av arrendetomter

Nu har kommunfullmäktige antagit ett förslag till prissättning för försäljning av arrendetomter. En extern värderingsperson kommer att värdera varje arrendetomt, för att få ett så exakt marknadsvärde som möjligt.

Kommunfullmäktige beslutade redan i mars 2015 om pris på arrenden och att stå kvar vid sitt tidigare beslut om att sälja ut arrendena. Kultur- och samhällsservicenämnden fick i uppdrag att ta fram riktlinjer för försäljningen och tills dess har det rått försäljningsstopp. Handläggningen har försenats på grund av personalavgång, men nu är ärendet alltså beslutat och klart.

- På de tomter som Söderhamns kommun idag arrenderar ut råder väldigt olika förutsättningar för till exempel tillgänglighet, läge, tillgång till väg, vatten och avlopp och elektricitet. Därför bör en extern värderingsperson få i uppdrag att värdera varje enskild arrendetomt för att få ett så exakt marknadsvärde som möjligt vid försäljning, menar kommunens markförvaltare Leif Östman.

En försäljning utifrån marknadsvärde säkerställer alla kommunmedborgares intressen och arrendatorn erbjuds ett rättvist pris för arrendetomten. Värderingspersonen ska även ta hänsyn till värdehöjande faktorer som arrendatorn sedan tidigare har bekostat, till exempel anslutning till vatten och avlopp.

Prissättning arrendetomter

Arrendeavgift baseras på en genomsnittlig arrendetomt på 1000 kvadratmeter, samt en indelning av klasser utifrån gällande översiktsplan.

En försäljning av samma arrendetomt baseras på en mer exakt marknadsvärdering, då arrendetomterna har olika förutsättningar för till exempel tillgänglighet, läge, tillgång till väg, vatten och avlopp och elektricitet, det vill säga värdehöjande faktorer som påverkar värdet på tomten.

- Det är svårt att gissa hur många arrendatorer som kommer att vilja köpa ut sina tomter. Tidigare har många valt att inte köpa ut sina arrendetomter, sannolikt på grund av de relativt sett låga arrendeavgifterna, menar Erik Sunnert.

Eventuella intäkter från försäljning av kommunens arrenden kommer att tillfalla kommunen centralt.

Vill du köpa din arrendetomt?

Flera personer har redan anmält intresse för att köpa sina arrendetomter. Ni kommer att bli kontaktade. Vill du anmäla intresse, kontakta kommunens markförvaltare Leif Östman.

- Efter årsskiftet, när beslutsprotokollet är justerat och klart, kommer jag att börja ta kontakt med dem som anmält intresse, för att diskutera hur vi kan starta processen med värdering och försäljning, menar Leif Östman.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2016-04-28

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter