Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Gävle och Söderhamn möter klimatförändringar med EU-projekt

20 unga akademiker från både Sverige och Baltikum ska hjälpa Gävle och Söderhamn att motverka framtida översvämningar. Arbetet sker inom ramen för EU-projektet iWater.
- Ungdomarna kommer aktivt bidra till samhällsplaneringen och ge oss verktyg för att hantera klimatförändringarna, säger Anna Nettelbladt, projektledare i Gävle kommun.

Den här veckan inleds iWater Summer Schools. Ett 20-tal akademiker inom samhällsplanering tar sig an två områden i länet för att finstudera dem och ge förslag på hur man med hjälp av nya tekniker i befintlig miljö kan undvika framtida översvämningskatastrofer.

Att iWater Summer School landar i just Söderhamn och Gävle beror på de kraftiga skyfall som drabbade regionen 2013, och som resulterade i att delar av Söderhamn stod under meterdjupt vatten.
- Det blev en väckarklocka för oss. Vi såg hur sårbara samhällsbilden var, särskilt nära åar och vattendrag. Men också på områden där vattenmängderna inte hade tillräckliga avrinningsmöjligheter, säger Ingemar Olofsson, projektledare i Söderhamns kommun.

I Gävle är det industriområdet Kryddstigen som ska studeras under en veckas tid. I Söderhamn blir akademikernas utmaning att finna lösningar på hur infarten – Söderhamnsporten – kan säkras från översvämningar.
- I slutändan ska arbetet mynna ut i att vi kan samhällsplanera med större framsynthet för att möta de klimatförändringar som bedöms innebära intensivare regn och ökande regnmängder framöver, säger Anna Nettelbladt.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2016-07-12

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter