Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Ja till träbyggnadsstrategi

Kommunfullmäktige har sagt ja till en motion om att ta fram en träbyggnadsstrategi för Söderhamns kommun.

Under 2017 kommer kommunen att ta fram ett projektdirektiv för att arbeta fram en träbyggnadsstrategi. Förslaget är en motion från Ove Söderberg (s), Jonna Källström Böresson (v) och Claes B Jacobson (mp).

Kommunstyrelsen, Faxeholmen och kultur- och samhällsservicenämnden har berett ärendet och är positiva till en kommunal träbyggnadsstrategi.

- Att bygga i trä kan bli del av ett långsiktigt och strategiskt miljöarbete för att åstadkomma ett ekonomiskt och kulturellt hållbart samhällsbyggande. Det är viktigt att strategin även omfattar bevarande och utveckling av befintlig trähusbebyggelse, menar kommunens samhällsplanerare Eva Widergren som berett ärendet.

Hon ser framför sig ett brett samarbete där kommunkoncernens medarbetare och politiker samverkar med privata fastighetsägare till trähus och det lokala näringslivet Arbetet skulle kunna bedrivas som en kunskapshöjande process, genom kontakt med olika nätverk, samarbeten, forskning och näringsliv.

Motionen

Ove Söderberg (s), Jonna Källström Böresson (v) och Claes B Jacobson (mp) har skickat in motionen om att Söderhamns kommun ska införa en träbyggnadsstrategi. De hänvisar bland annat till att industriellt träbyggande minskar koldioxidutsläppen, på flera sätt är fördelaktigt ur klimatsynpunkt och dessutom kostnadseffektivt.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2016-04-25

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter