Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kommunalt vatten till Lövskär

Söderhamn NÄRA får i uppdrag att anvisa anslutningspunkt för kommunalt vatten och avlopp till fastigheter med godkända avloppsanläggningar i aktuellt område. Projektet förutsätter att intressenterna organiserar sig i en samfällighet.

Privata fastighetsägare har tagit initiativ till kommunalt vatten och avlopp på Lövskär och några öar i området. Kommunfullmäktige har nu gett Söderhamn NÄRA i uppdrag att anvisa anslutningspunkt för kommunalt vatten och avlopp till fastigheter med godkända avloppsanläggningar i aktuellt område. Öar och områden utan tillfartsväg utesluts eftersom tjänsten slamsugning enbart levereras vägburen.

- Det är känt att tillgång på bra dricksvatten, både vad gäller mängd och kvalitet, är dålig i den här delen av kommunen, säger Ingemar Olofsson som utrett frågan om kommunalt vatten och avlopp i Lövskär.

Han konstaterar att åtgärden ligger i linje med kommunens fokusområde attraktivt boende och förbättrar möjligheten att bo i skärgården.

Projektet förutsätter att intressenterna organiserar och bildar en samfällighet som blir avtalsslutande part och huvudman och tar ansvar för genomförande och drift av anläggningen. NÄRA anvisar enbart anslutningspunkt. Projektet påbörjas när samfälligheten bildats och avtal om arbetets bedrivande tecknats. Lösningen dimensioneras och utformas för att möjliggöra ytterligare anslutningar.

Utöver åtgärden i Lövskär får kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en långsiktig kommunal plan för vatten och avlopp (VA) och att under hösten anta projektdirektiv med finansiering och tidplan.

- För att kunna hantera denna typ av frågor på ett bra sätt krävs en plan med strategiska aspekter på kommunens engagemang inom vatten och avlopp. Frågan har betydelse för samhällsutveckling, miljö, ekonomi, med mera, menar Ingemar Olofsson.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2016-06-21

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter