Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Många idéer om Gurkan

Hur skapar vi en aktiv och levande park som kan användas året runt? Det var frågan till söderhamnarna inför dialog och öppet hus om Gurkparken den 7 september.

Utegym...majsfält...boulebana...dansbana...hundrastgård...glasskiosk...
soltrappa...parkour...högläsning och teater under träden...skatepool...
växter och bänkar i bersåer...utepingisbord...isbana...grillplats? Söderhamnarna har gott om idéer för hur Gurkparken kan utvecklas.

- Det har blivit en kreativ dialog kring inriktningen på Gurkparken. Nu kan White arkitekter börja skissa på konkreta förslag tillsammans med oss i projektgruppen, berättar Kajsa Lundmark, kommunens projektledare för utvecklingsåtgärderna i blått centrumpaket.

Dialog och öppet hus

Under öppet hus fanns det plats både för inbjudna grupper och spontant intresserade söderhamnare att tycka till om Gurkparken i entréhallen på CFL Söderhamn - centrum för flexibelt lärande. Det visade sig vara en bra plats för att locka in även förbipasserande besökare. Det kom deltagare från flera målgrupper; närboende, äldre söderhamnare, gymnasieelever och nya svenskar.

- För att ta diskussionen ett steg längre hade White arkitekter formulerat förslag på olika teman som kan bli huvudinriktning för parken. Deltagarna kunde tycka till om vilka teman vi ska utveckla, säger Kajsa Lundmark.

Temaförslag: fysisk aktivitet, social aktivitet, vatten, skönhetsvärden, lek, vinteraktivitet, odling, en plats för alla samt utrymme för egna idéer.

Idéflöde via Facebook

Och idéer finns det. I facebookevenemanget inför den 7 september har det flödat in kreativa förslag för parken.

- Kul att det även kommit förslag via Facebook. Det märks att många längtar efter en bra plats för att umgås och göra saker utomhus. Vi sammanställer Facebookflödet och tar med även de idéerna i arbetet, säger Kajsa Lundmark.

Flera personer vill att vi utvecklar Söderhamns koppling till hav och skärgård. Den processen startar 2017 genom åtgärder för Gurkparken, årummet och nya broar i det första genomförandepaketet.

Längre fram kommer fler åtgärder för att utveckla årummet ut mot småbåtshamnen. Visionen är att skapa ett levande centrum med skärgårdskänsla.

Så går arbetet vidare

Nu börjar White arkitekter arbeta fram skisser på konkreta förslag för parken, tillsammans med kommunens projektgrupp. Under vintern visas idéerna för söderhamnarna, som resultat av de dialoger som genomförts inför centrumprogrammet och nu i höst.

- När vi vet de konkreta åtgärderna kan vi ta fram bygghandlingar och formulera en tidsplan för det praktiska arbetet, avslutar Kajsa Lundmark.

Det markerade området omfattas av åtgärder i blått paket med byggstart 2017.

Det markerade området omfattas av åtgärder i blått paket med byggstart 2017.

Gurkparken, årummet och broarna är budgeterade i blått paket, det första genomförandepaketet enligt Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum. Inriktningen för broar och årum finns redan formulerad i planprogrammet och White arkitekter kommer att ta fram skisser utifrån det.

Åtgärder i blått paket

Gångbroar över ån byggs för att binda ihop stadens bägge sidor och knyta ån till centrum. De byggs i förlängningen av gator som möter ån.

Årummet utvecklas med en strandpromenad och gång- och cykelstråk längs båda sidor, för att förstärka kontakten med vattnet.

Gurkparken utvecklas som aktivitetspark året om. Stråken genom parken förtydligas och lockar till aktivitet.


Granskad/Uppdaterad: 2018-05-23

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter