Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Bostadshus, Faxeholmen 2014

Nu inventeras boendemiljöer i Söderhamn

Söderhamns kommun vill kunna erbjuda attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre. Kommunen arbetar långsiktigt i samverkan med fastighetsägare, intresseorganisationer och aktörer på marknaden, för att göra det möjligt.

Projekt Attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre arbetar intensivt under året. Målet är att lägga grunden till en handlingsplan för attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre, som ska godkännas av kommunfullmäktige 2016. Planen kommer att ta ställning till behov av nybyggnad för bostäder för äldre, omvandling av befintliga fastigheter och förbättringar av tillgänglighet i nuvarande flerbostadshus. 

Aktuellt i projektet

Enkätundersökning till dig över 65 år – hur vill du bo i framtiden?

Projektet vill veta mer om hur du som söderhamnare tänker om ditt framtida boende. I början av maj går en enkät ut till ett urval kommuninvånare över 65 år. Enkäten innehåller frågor om nuvarande boende och tankar kring framtida boende.

Inventering av tillgänglighet i kommunens flerbostadshus

Från mitten av maj - augusti 2015 inventerar projektet tillgänglighet i allmänna utrymmen (till exempel entréer och tvättstugor) i flerbostadshus. Det kan visa hur tillgängligheten för personer med nedsatt syn och nedsatt rörlighet ser ut idag och vilka byggnader som lättast kan få förbättrad tillgänglighet. Kanske kommer du se personal från Resurscentrum som inventerar i bostadsområden i olika kommundelar.

Handlingsplan växer fram – remiss i början av 2016

Innan kommunfullmäktige ska ta ställning till en handlingsplan för attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre, skickas ett förslag ut på remiss. På så sätt kan kommunen förbättra underlaget och nå ut till fler i en viktig framtidsfråga.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Mer information

Granskad/Uppdaterad: 2015-10-29

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter