Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Nya planer för biogasmack

Söderhamn NÄRA kan fortsätta sin satsning på biogas, genom att bli en mindre delägare i Gästrike Ekogas AB, enligt beslut i kommun­fullmäktige november 2016. Satsningen sker inom ramen för tidigare beslutad ekonomisk ram, förutsatt att intentionerna kring matavfall uppfylls.

Tanken med att etablera en biogasmack i Söderhamn är att kommun­koncernen, och i förlängningen även söderhamnarna, ska kunna byta till fossilfria fordon.  

Bakgrund till biogasbeslutet

Söderhamn NÄRA har under några år drivit ett eget projekt för att starta lokal biogasproduktion på det matavfall som samlas in från söderhamnarna. Det har inte gått att få tillräcklig mängd gas ur substratet (matavfallet) i det projektet. Söderhamn NÄRA avslutade därför projektet, när cirka 10 av 22 miljoner hade investerats i anläggningen.

I stället för att uppföra en egen anläggning för att framställa biogas går nu Söderhamn NÄRA in som delägare i Gästrike Ekogas AB, som etablerar ett tankställe för biogas och snabbladdare för elbil i Söderhamn. Söderhamn NÄRA får ingen operativ roll i driften av macken.

Inköp av fossilfria fordon till bil- och cykelpool

Kommunstyrelsen har beslutat om följande prioritetsordning för drivmedel, vid inköp av fordon till bil- och cykelpoolen:
- Förnyelsebart drivmedel till exempel biogas eller el
- Hybrid (el/fossilt) eller förnyelsebart drivmedel med låginblandning av fossilt drivmedel, till exempel etanol
- Fossilt drivmedel (då inget annat alternativ finns för att möta behoven)

Prioriteringsordningen kan påverkas av tillgängligheten till tankställen, teknikens begränsningar och fordonets användning och placering. Biogasfordon kan till exempel inte användas i ytterområdena, om det inte planeras för något tankställe.

Beslutet i korthet

Söderhamn NÄRA kan fortsätta sin satsning på biogas, genom att bli en mindre delägare i Gästrike Ekogas AB, enligt beslut i kommunfullmäktige november 2016.

Satsningen sker inom ramen för tidigare beslutad ekonomisk ram, förutsatt att intentionerna kring matavfall uppfylls.

Kommunstyrelseförvaltningen och bilpoolen har fått i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen under 2017, med en handlingsplan för övergång till fossilfria fordon i hela kommunkoncernen.

Söderhamn NÄRA AB ska i juni 2017 redovisa hur avfallsplanens intentioner uppfyllts, rörande hantering av matavfall.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2016-12-06

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter