Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Ortsdialog i Vågbro

Ortsdialoger igång -välkommen

Nu har ortsdialogerna i arbetet inför ny översiktsplan kommit igång. Sandarne och Vågbro var först ut. Det blir dialoger runtom i kommunen till och med den 7 juni.

I Sandarne och Vågbro genomfördes de första ortsdialogerna den 10 maj, som inspiration och underlag till kommunens nya översiktsplan.

- Det var som att trycka på en knapp! Diskussionen kom igång på studs kring de fem borden och den var livlig och engagerad, berättar samhällsplanerare Eva Widergren som ledde kvällen i Sandarne tillsammans med Ingemar Olofsson.

Symboler placerades ut på kartor för att visa omtyckta, unika och viktiga platser. Mycket skrevs också ned. Det fanns tankar och idéer om bland annat infrastruktur, kulturmiljö och friluftsliv - områden som översiktsplan tar upp.

Kvällen i Sandarne rymde även reflektioner om hur upplägget fungerat. Några hade förslag på hur metoden kunde förbättras och gruppen konstaterade att ingen var yngre än knappt 40 år.

- Kommunen behöver hitta sätt att möta målgrupper som är svårare att nå, till exempel yngre människor, besökare i kommunen och nyanlända. Vi kommer att jobba vidare med riktade uppsök, bland annat under en sommarturné, berättar Eva Widergren.

I Vågbro värdshus samlades ett mindre gäng samma kväll. Fyra vågbrobor ville prata om ortens nutid och framtid, om möjligheter och hållbarhet.

- Vi pratade mycket om vad som är unikt och vilka mötesplatser som finns i Vågbro. Gruppen framhöll fina vandringsleder och skidspår, men saknar Vågbrobadet. Seniorboenden på orten efterlystes, berättar Johnny Olofsson och Niclas Brodin som höll i dialogen.

Du som inte tog chansen att vara med - när ortsdialogerna är klara kommer du att kunna lämna synpunkter via bland annat soderhamn.se.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2016-05-12

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter