Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Överenskommelser kring miljö och klimat

Länsstyrelsen skrev den 10 juni överenskommelser med länets kommuner, Region Gävleborg och Gästrike återvinnare för att stimulera miljö- och klimatarbete i länet fram till år 2020.

Sven-Erik Lindestam (S) och Barbro Holmberg.

Sven-Erik Lindestam (S) och Barbro Holmberg.

En rad planerade satsningar kommer att bidra till levande vatten, biologisk mångfald, en mer giftfri miljö och minskad klimatpåverkan. Arbetet med klimatanpassning tar också fart genom nya åtgärder.

Fler elbilsladdstationer, minskat matsvinn, bredbandsutbyggnad, återställning av vattendrag, undervisning för hållbar utveckling, högre miljökrav vid upphandlingar och höjd beredskap för översvämningar och värmeböljor är bara några exempel på de många åtgärder som ryms i överenskommelserna.

Överenskommelser med Söderhamn

Kommunstyrelsens ordförande Sven-Erik Lindestam (S) deltog vid landshövding Barbro Holmbergs ceremoni på Gävle slott, tillsammans med övriga kommuner i länet.

I kustkommunen Söderhamn bor cirka 25 000 människor i stad, skärgård och på landsbygden. Vi värnar hållbar utveckling och den är en av grundpelarna i kommunens styr- och ledningsmodell. Kommunens verksamhet ska ge förutsättningar för en god livsmiljö för invånare, djur och växtliv. Därför vägs de tre kriterierna för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt in i kommunens arbete.

Genom att teckna överenskommelsen om miljömål och klimatanpassning visar Söderhamns kommun en tydlig vilja att arbeta med miljö- och klimatfrågor. Det ger även en möjlighet till systematiskt arbete inom all kommunal verksamhet för att bidra till att nå de regionala miljömålen. Arbetet kommer att följas upp årligen i samband med årsredovisning.

Mer om länsstyrelsens överenskommelserlänk till annan webbplats

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning med Söderhamns kommunlänk till annan webbplats 

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2016-12-28

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter