Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Foto Marcus Lundstedt Scandinav Bildbyrå

Resultat från enkät och inventering av bostäder

Hur vill söderhamnare över 65 år bo i framtiden? Hur ser tillgängligheten ut i kommunens flerbostadshus? Vid ett seminarium den 4 september presenterades delresultat från projekt Attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre.

- Nu har vi kommit en bra bit på väg i projektet, där kommunen samverkar med fastighetsägare och intresseorganisationer. Det är roligt att vi kan sprida färsk kunskap om hur söderhamnare ser på sitt boende och hur den fysiska tillgängligheten ser ut i  flerbostadshus, säger Eva Widergren som är projektledare.

På seminariet i september presenterades resultat från enkäten och inventeringen som gjordes tidigare under 2015. På seminariet deltog politiker, intresseföreningar, fastighetsägare och tjänstemän från kommunkoncernen.

Enkät om att bo bra på äldre da'r

Under försommaren har projektet Attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre genomfört enkäten ”Bo bra på äldre da'r”. Den handlar om söderhamnarnas syn på sitt nuvarande och framtida boende.

1600 söderhamnare över 65 år fick enkäten i brevlådan. Hela 82 % har svarat. Det är ett otroligt bra gensvar. Undersökningen visar att nästan var tredje person har behov av eller vill flytta inom den kommande femårsperioden. De viktigaste anledningarna till flytt har med individens hälsa eller bostadens beskaffenhet att göra.

De allra flesta vill bo kvar i kommunen och en majoritet vill bo i Söderhamns centrum. Den populäraste framtida bostadstypen är en lägenhet, helst hyresrätt med två eller tre rum och kök. Oavsett ålder är tillgång till balkong, trädgård eller uteplats viktiga i boendet.

-Det här är viktig och bra information för kommunens framtida planering. En av huvudanledningarna till projektet är att ge oss verktyg för att kunna planera för och skapa ett Söderhamn med attraktivt boende livet ut, menar Eva Widergren.

Vid seminariet informerade Jennie Marklund från konsultföretaget Sweco om resultatet av enkäten, se dokumentationen i högerspalten.

Inventering av tillgänglighet

Projektet har också gjort en omfattande inventering av kommunens flerbostadshus, med fokus på fysisk tillgänglighet i allmänna utrymmen. Personal från kommunen har inventerat byggnaderna genom en läsplatta och all information har sparats digitalt.

Inventeringen har betygsatt tillgängligheten i fem nivåer. Modellen gör det enkelt att diskutera vilka åtgärder som bäst förbättrar situationen för personer med funktionshinder.

I Söderhamns kommun finns ganska många marklägenheter med direktaccess. Om själva lägenheten är tillgänglighetsanpassad, är det en styrka. Det finns få hissar i kommunens hus, som oftast är i två eller tre våningar. Att sätta in hiss är en dyr åtgärd. Men det finns många enkla och billigare åtgärder som kan förbättra tillgängligheten stort ändå, till exempel förbättrad belysning, kontrastmarkeringar, uppställningsplatser för rollatorer och mycket mer.

Inventeringen visar att belysningen både i och utanför flerbostadshusen är bristfällig. Att förbättra belysningen längs gångvägar och i trapphus, gör stor skillnad för personer med nedsatt syn. För att få ett gott resultat, krävs att både ägare till flerbostadshus och kommunen prioriterar åtgärder.

Bunmi Odubeyi från konsultföretaget WSP presenterade tillgänglighetsinventeringen vid seminariet, se dokumentationen i högerspalten.

Handlingsplan ut på remiss 2016

Under hösten arbetar projektet med förslag till handlingsplan för att Söderhamn ska vara en bra kommun att bo i på äldre da'r. Enkäten och inventeringen är viktiga kunskapsunderlag i arbetet.

Innan planen ska antas av kommunfullmäktige, går den på remiss till fastighetsägare och intresseorganisationer, som kan tycka till.Handlingsplanen ska bland annat ta ställning till behovet av att bygga nya bostäder för äldre och hur det befintliga bostadsbeståndet kan förbättras. Planen blir ett strategiskt verktyg för kommunens fortsatta arbete med att skapa attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre.

- Det känns extra bra för projektet att attraktiva boenden kommer att vara ett av kommunens fokusområden under budgetperioden 2016-19. Då är frågan prioriterad av hela organisationen, avslutar Eva Widergren.

Granskad/Uppdaterad: 2016-12-28

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter