Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Här växer det nya bostadsområdet Dallas fram.

Här växer det nya bostadsområdet Dallas fram.

Söderhamn växer – 550 nya bostäder planeras

De närmaste 10 åren ska 550 nya bostäder byggas i Söderhamn. Detta som en direkt följd av att befolkningen ökat med 750 personer sedan 2012.
- Vi är inne i en positiv utveckling och vi rustar för en ljus framtid, sa kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S) på en presskonferens under torsdagen.

Söderhamn hade så sent som på 1970-talet 32 000 kommuninvånare. Men i takt med att tusentals jobb försvann när Ericsson fabriken stängde, sjukhuset lades ner och flygflottiljen F 15 sparades bort av staten, sjönk invånarantalet till idag under 25 000.

- En följd av utvecklingen var att kommunen fick riva cirka 2000 lägenheter. Innan bostadsbolaget Faxeholmen började bygga kvarteret Dallas hösten 2016 hade det inte byggts några bostäder alls i Söderhamn på 25 år, berättar samhällsplanerare Ludvig Königsson och fortsätter:

- Nu har vindarna vänt. Vi går mot en befolkningsökning med 400 personer 2017 och 2018. Trenden håller alltså i sig. 2018 är vi sannolikt över 26 000 invånare igen. Det föds fler, det flyttar hit fler och många utrikesfödda som kommit hit stationerar sig i Söderhamn.

Konsekvenserna av den ökade befolkningen är att Söderhamns kommun har för få lediga lägenheter och att bostäderna inte motsvarar behoven hos befolkningen.

- Vi har märkt ett ökat intresse av att bygga bostäder i Söderhamn och det är förstås glädjande. Både det kommunala bostadsbolaget och privata aktörer är beredda att investera i nytt boende. Det handlar i huvudsak om lägenheter med hög tillgänglighet och mindre lägenheter, säger Ludvig Königsson.

Samhällsplaneringsavdelningen i kommunen har under flera år tittat på hur man kan skapa förutsättningar för bostadsbyggande i hela kommunen.
- Det är en lång process i vilken översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet skapar förutsättningar för byggande i hela kommunen, säger Marianne Johansson, chef för samhällplaneringsenheten.
I ett första skede planeras det för nya bostader i centrala Söderhamn.

Köpmantorget och ett område längs södra Hamngatan är i fokus. Dessutom har ett område kring Söderhamnsporten pekats ut som bostadsområde.
- Men det finns också områden i Ljusne och Holmsveden som kan komma att bli aktuella på sikt, säger Ludvig Königsson.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-06-22

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter