Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Glad äldre kvinna foto Marcus Lundstedt Scandinav Bildbyrå.

Strategi - boende för äldre

Vi har en strategi och handlingsplan för attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre.

Cirka 2000 äldre söderhamnare beräknas vilja flytta till annat boende inom de närmaste fem åren. I juni 2016 antog kommunfullmäktige en strategi och handlingsplan för attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre.

Det behövs fler nya bostäder och åtgärder för att tillgängliggöra befintliga bostäder och boendemiljöer.

- Cirka 300 - 500 ordinarie lägenheter och lägenheter i mellanboendeformer skulle behöva byggas fram till 2020. Det är en stor utmaning som kräver insatser från kommun, fastighetsägare och andra aktörer, berättar samhällsplanerare Eva Widergren.

Hon har lett en projektgrupp från kommunen och Faxeholmen AB som fört dialoger med kommunala pensionärsrådet, intresseföreningar och fastighetsägare.

Stort behov av bra boende för äldre

Projektet har genomfört en enkät riktad till söderhamnare över 65 år och inventerat tillgänglighet i och omkring kommunala och privata flerbostadshus. Enkäten visar att cirka 2000 äldre behöver eller vill flytta till en bättre anpassad bostad de närmaste fem åren.

- Vi behöver komma igång snabbt. Merparten av aktiviteterna i handlingsplanen är ordinarie verksamhet för kommunen, men särskilda resurser och en samordnare behövs under ett par år, för att kunna fokusera arbetet och hjälpa till att prioritera rätt insatser, menar Eva Widergren.

Under den närmaste 20-årsperioden kommer andelen människor över 65 år öka i vår kommun. Att bo bra på äldre dagar är viktigt för att känna trygghet och trivsel. Under de senaste två decennierna har få bostäder byggts i kommunen. Redan idag är det svårt för äldre att bo på ett sätt som passar deras behov.

Strategi för attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre

Det övergripande målet för kommunens strategi är trygga och attraktiva bostäder för äldre.

Tre aspekter är särskilt viktiga för att nå målet: förbättrad tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd, fler bostäder för äldre med fokus på boendeformer som ger möjlighet till gemenskap och som det går att åldras i och att öka tillgänglighet för kvartersmark, gatu- och parkmark.

Tre strategier pekas ut för att nå målet: kommunalt initiativ där aktörer delar ansvar och samverkar, öka kunskapen och pröva nya lösningar samt att prioritera områden med närhet till service.

- Flera kommuner arbetar redan med att möjliggöra bra boende för äldre. Både små och stora insatser kan ge god effekt. Att lära av andra och samverka brett är viktiga pusselbitar för att komma framåt, menar Eva Widergren.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Mer information

Bostadsförsörjning

Granskad/Uppdaterad: 2016-10-18

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter