Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Stugsundsudden en solskenshistoria

Borta är giftet i marken.
Borta är den otäcka kreosotlukten.
- Det känns fantastiskt att vi kunnat genomföra den här saneringen på Stugsundsudden och väcka nytt liv på ett område som i princip varit dödsförklarat, säger miljöutvecklare Margareta Örn Liljedahl.
Doften av sommar sveper in över Stab Suecias gamla industriområde i Stugsund. Luften känns ren och vågorna från Söderhamnsfjärdens svall ger en känsla av välbehag.
Utsikten är vacker mot Forsbacka och de idylliskt belägna stugorna längs Utviksvägen. Snart kan vi njuta av Stugsundsudden fullt ut. Den tidigare inhägnade och förgiftade platsen håller på att utvecklas till något Söderhamns kommun kan vara stolta över. Margareta Örn Liljedahl ler brett när hon spanar ut över den nyvunna skärgårdspärlan. - Jag väntar med spänning på vad arkitekterna ska hitta på här ute, hur de vill utforma området och få det så attraktivt som möjligt för allmänheten.
Helt klart är i alla fall att det ska börja anläggas en gång- och cykelbana på Stugsundsudden och att den ska vara klar någon gång på sensommaren.
Växter och träd är att vänta. Parkbänkar likaså.
- Det kommer att bli ett fint grönområde, försäkrar Margareta Örn Liljedahl innan hon går fram till en asp som upphöjts på en särskild plats till ära för hennes insats i saneringsprojektet.
- Jag ville ha aspen kvar, och nu står den här! Saneringsprojektet, som pågått i två år, är kostnadsberäknat till 100 miljoner kronor.
Kommunens del i budgeten är fem miljoner kronor. Resterande pengar är bidrag från Naturvårdsverket. Huvudentreprenör är DEC Sverige. Under våren har projekt Stugsundsudden varit en av norra Sveriges största arbetsplatser.
- Vi har betat av fem hektar och sanerat gifter ända ner på fem meters djup. Muddring har också gjorts i vattnet, berättar Margareta Örn Liljedahl.
85 000 kubik förorenade jordmassor, nersölad med höga halter av kreosot, tungmetaller och arsenik har sanerats bort i mer eller mindre avancerade processer.
Just nu pågår återställningsarbetet av Stugsundsudden. Strandkanten förgylls med krossade stenar som sammantaget bildar ett avlångt konstverk mot vattnet.
Grävmaskiner och dumprar jobbar med att höja marknivån och lägga på de sista lagren ren jord på ytan.
I sommar rivs stängslet som omgärdat Stugsundsudden i årtionden och skyddat allmänheten från att komma i kontakt med hälsovådliga gifter.
Margareta Örn Liljedahl, som varit kommunens ombud i projektet i vilket Per Dahlstrand varit en drivande projektledare, kan andas ut:
- Det här har varit en av de mest spännande och intressanta arbetsuppgifter jag haft. Med förenade krafter har vi gjort en storslagen insats för miljön tillsammans med duktiga entreprenörer och konsulter. Vi har tagit vårt ansvar och återskapat naturen i ett gott skick till kommande generationer.
Stugsundsuddens mörka del är över.
Nu är den en solskenshistoria.
Torbjörn Nordvall

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
info@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2011-05-20

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter