Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Tack för att du tycker om Söderhamn

Sommarturné inför ny översiktsplan

Under sommaren har kommunen varit på dialogturné inför ny översiktsplan. Dina tankar och idéer är viktiga - tack för att vi fått prata med dig! 

I juli dök det upp ett tält med hög mysfaktor på olika platser i Söderhamn. Både söderhamnare och besökare tog chansen att fylla anslagstavlan med idéer och sjunka ner i de sköna fåtöljerna en stund.

- Många har varit nyfikna. Anslagstavlan har lockat människor att gå fram och titta, och de har fått reflektera och tycka till om Söderhamn, berättar Nada Hagen och Thomas Hammarström som skött sommarturnén.

Sommarturné når nya målgrupper

- I maj och juni har vi genomfört ortsdialoger runtom i kommunen och nått ut till framför allt äldre kommuninvånare. Genom sommarturnén har vi kunnat söka upp målgrupper som är svåra att nå: besökare/turister, unga vuxna och utlandsfödda, berättar kommunens samhällsplanerare Eva Widergren som leder arbetet med ny översiktsplan. 

I tältet har förstås alla varit välkomna, inte bara de utpekade målgrupperna. 

- Mer demokrati än såhär kan det inte bli, utbrast en man. Vi har fått mycket positiv feedback och många konkreta förslag med en hel del tanke bakom, berättar Thomas Hammarström.

Så kan Söderhamn utvecklas

Skärgård, arbetsmarknad, bostäder och fritidssysselsättning har varit framträdande teman i tältet.

Skärgården och naturen är Söderhamns främsta tillgång, menar många. Vi skulle kunna utveckla tillgänglighet och aktiviteter i skärgården mer.

Deltagarna efterlyser fler arbetstillfällen, inte minst för unga vuxna och utlandsfödda. Utlandsfödda vill bidra och kunna skapa sin egen tillvaro, genom yrkesarbete. Många vill se fler företag i Söderhamn och drar paralleller till Hudiksvall och Bollnäs och möjligheten att etablera stora butikskedjor.

Deltagarna efterlyser även fler bostäder, speciellt stadsnära lägenheter och bostäder för unga.

Det behövs fler bra mötesplatser. Utlandsfödda vill möta svenskfödda. Verkstäderna fångar upp yngre målgrupper och det finns ett bra friluftsliv, men behövs fler publika nyktra miljöer. Kvällstid finns få alternativ utöver krogar och restaurangliv stora delar av året, även om Söderhamn har många bra sommarevent.

- Vårt arbetssätt med öppen dialog i tältet har gjort att deltagarna kunnat ta upp vad de själva vill. Det märks att människor uppskattar att vi tar oss ut till dem, att vi lyssnar och ger dem tid, avslutar Nada Hagen.

Ortsdialoger och fortsatt arbete

Sommarturnén kompletterar ortsdialogerna, där kommunen besökt olika kommundelar och pratat med boende. Där har dialogen kunnat fokusera mer på den aktuella platsen och vad som är viktigt för boende att utveckla, men även synpunkter om Söderhamn generellt.

Vill du veta mer om resultatet från ortsdialogerna är du välkommen att kontakta Eva Widergren.

Under hösten fortsätter arbetet med att förbereda ett utkast till översiktsplan, inför vårens samråd med dig. 

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Relaterad information

Rapport från sommarturnénPDF (pdf, 897.8 kB)

Ny översiktsplan

Kontakt

Ludvig Königsson
070-331 44 61

Granskad/Uppdaterad: 2017-11-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter