Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Glad äldre kvinna

Tyck till om boende för äldre

Söderhamns kommun har tagit fram ett förslag på strategi och handlingsplan för hur äldre i kommunen ska kunna bo tryggt, tillgängligt och attraktivt. 

Vi lever allt längre och andelen äldre ökar. Söderhamn har en högre andel äldre än rikssnittet. Idag är var fjärde invånare i Söderhamn 65 år eller äldre. Prognosen säger att var tredje invånare kommer att tillhöra åldersgruppen år 2030.

Ett förslag på strategi och handlingsplan för attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre är på remiss. Syftet med strategin är att skapa en grund för hur Söderhamn på bästa sätt kan erbjuda bra bostäder för äldre.

Informationsmöte 1 mars

Vill du veta mer om hur vi tänkt kring strategi och handlingsplan? Välkommen till informationsmöte tisdagen den 1 mars kl 18.30 – 20.30 i rådhuset, Oxtorgsgatan 19. 

Vid mötet deltar tjänstemän som arbetat med remissen. Vi informerar om remissförslaget och det finns möjlighet att ställa frågor

Ring så kommer vi!

Om ni är en intresseorganisation, förening eller fastighetsägare, träffar vi gärna er för att både informera om remissförslaget och höra hur ni ser på förslaget.

Lämna synpunkter på strategi och handlingsplan

Hur tycker du att vi ska kunna skapa attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre i Söderhamn? Nu vill vi få synpunkter på strategi och handlingsplan, som kan göra dem ännu bättre och lägga grunden för ett stabilt och långsiktigt arbete.

Remissen har skickats ut till fastighetsägare, intresseföreningar, politiska partier och nämnder.

Vill du som privatperson lämna synpunkter, är du välkommen att göra det skriftligt senast den 6 april till:

KS/2014/0164
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2016-04-22

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter