Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Samhällsutveckling och planering

Kommunen arbetar med planering och utveckling på många olika nivåer. Översiktsplan är kommunens högsta styrdokument på plansidan. Detaljplaner reglerar bebyggelse och markanvändning inom ett avgränsat område. Vi gör även långsiktig planering för särskilda utvecklingsområden som centrum, Söderhamnsporten, med mera.

Ny översiktsplan

Översiktsplan är kommunens högsta styrdokument på plansidan. Vi startade arbetet med en ny översiktsplan våren 2016 i dialog med dig.

Detaljplan

Detaljplan är ett juridiskt dokument som reglerar bebyggelsens omfattning och markanvändning inom ett visst område. En detaljplan kan behöva uppdateras för att möjliggöra ny bebyggelse eller ändra bebyggelsens innehåll, säkra bevarande eller införa bygglovbefrielse, med mera.

Utvecklingsprojekt

Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum är en vision om hur den centrala staden kan utvecklas. Från 2016 kommer åtgärder inom programmet att börja genomföras.

Genom projekt iWater utvecklar vi nya tekniker i befintlig miljö, för att undvika översvämningar i samband med skyfall.

Söderhamnsporten och området runt resecentrum är det första intrycket av Söderhamn. Vi tar fram en utvecklingsstrategi och ett planprogram för området.  

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Översiktsplanering,

Utveckling av Söderhamsporten

Kontakt

Ludvig Königsson
070-331 44 61

Detaljplan

Verksamhetschef
Anna Tengqvist
0270-752 20

Infrastrukturplanering Kust- och havsplanering

Samhällsplanerare
Ingemar Olofsson
0270-752 31

Utveckling av Centrum, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070-242 1933

Granskad/Uppdaterad: 2018-10-16

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter