Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Fördjupad översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan

Ostkustbanan med sträckning Stockholm - Sundsvall är en viktig länk mellan södra och norra Sverige och vår kommuns viktigaste kommunikation för pendlare.

God infrastruktur med bra tågförbindelser är avgörande för vår regions framtid. Ostkustbanan är viktig för kommunens och regionens dragningskraft och en förutsättning för att arbetsmarknad och utbildningssystem ska fungera.

Med ett dubbelspår som klarar höga hastigheter skulle Ostkustbanan kunna bli en drivkraft för tillväxt. Då kan Söderhamn bli en mycket attraktiv bostadsort, 20 minuter från Gävle, 40 minuter från Sundsvall och 1 timme och 20 minuter från Stockholm/Arlanda.

Det kan öka möjligheterna för människor att bo kvar eller flytta hit. Företag och idéer kan växa och utvecklas och det skulle ge bra förutsättningar för jobb, fritidsaktiviteter och studier. 

Dubbelspår med möjlighet att flytta gods från väg till järnväg kan ge positiva effekter på miljön, genom minskad klimatpåverkan och minskade behov av naturresurser - helt i linje med Söderhamns kommuns arbete för ett långsiktigt hållbart samhälle och utveckling av infrastruktur.

Alternativ för dragning av nytt dubbelspår

Trafikverket har tagit fram en förstudie för ett kommande dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall. I den fördjupade översiktsplanen förordar Söderhamns kommun att det västliga alternativet söder om Ljusne kan projekteras och byggas.

I den fördjupade översiktsplanen beskrivs alternativet tydligt. På så sätt kan Trafikverkets fortsatta järnvägsplanering förkortas, en fördel när projektet kommer med i den nationella transportplanen.

Den fördjupade översiktsplanen kräver samplanering med Gävle kommun i området kring kommungränsen och ska framförallt beakta planer för vindkraft, anslutningen mot Orrskärshamnen och anslutningen mot Kilaforsspåret.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Relaterad information

Granskad/Uppdaterad: 2018-11-30

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter