Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Tyck om Ljusne och Vallvik

Dialog i Ljusne Folkets hus

Dialog i Ljusne Folkets hus

Tyck till inför ny översiktsplan! Här kan du läsa om ortsdialogen vi genomfört och tycka till i formuläret nederst på sidan. Du kan även hashtagga #tyckomsöderhamn och lämna synpunkter via instagram.

Fundera och skriva

Ortsdialog om Ljusne och Vallvik

Den 12 maj genomfördes en ortsdialog i Ljusne Folkets hus med 15 deltagare. Deltagarna var positiva till dialogen om orten, och vill synpunkterna tas till vara. Ljusnans mynning, Vårdberget, Gussiberget, utomhusbadet och tåghållplatsen utpekades som unika och viktiga mötesplatser i området.

- Det framkom att det är viktigt att äldre kan bo kvar på orten för att fortsätta träffa sina bekanta. Bristen på hyresbostäder och boende för 55+ ses som ett minus, liksom ovårdade tomter och byggnader, berättar Erika Klang-Westin som genomförde dialogen tillsammans med Johnny Olofsson.

I framtiden målades det upp ett samhälle med bra service som erbjuder olika typer av bostäder och där fiskets potential utvecklats ytterligare.

Tyck om Ljusne och Vallvik

Under sommaren 2016 har alla kunnat lämna tankar, idéer och synpunkter om Ljusne och Vallvik i ett e-postformulär här på webben, inför arbetet med ny översiktsplan för Söderhamns kommun.

Formuläret har tagit upp samma teman som ortsdialogen:

  • Vad är unikt för Ljusne/Vallvik och varför (lokal historia, kultur, platser eller traditioner)?
  • Vilka mötesplatser finns i Ljusne/Vallvik? Vad gör ni där? Vilka är där?
  • Vilka platser besöker du i andra delar av Söderhamn?
  • När du får besök, vilka platser brukar du visa då?
  • Vad tycker du är bra och mindre bra med att bo här?
  • Vad tycker du är viktigt för att Ljusne/Vallvik ska bli en attraktiv ort att leva och verka på?
  • Övriga synpunkter

Tack även till dig som lämnat tankar, idéer och synpunkter via webben.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kontakt

Ludvig Königsson
070-331 44 61

Granskad/Uppdaterad: 2018-01-23

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter