Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Ny översiktsplan – Söderhamns framtid berör oss alla

Översiktsplanen talar om hur Söderhamns bebyggelse och stadens övriga mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. Stadens översiktsplan är ett viktigt verktyg i arbetet för en mer hållbar utveckling.

Förslaget blickar drygt två decennier framåt, fram till 2040. De övergripande målen är att Söderhamn ska vara en jämlik kommun som kan erbjuda attraktiva boende- och näringslivsmiljöer med god regional tillgänglighet. Genom att hushålla med våra naturresurser och agera mer energieffektivt ska kommunen bli klimatneutral och bli motståndskraftigare mot påfrestningar i miljön. Landsbygden ska erbjuda levande lokalsamhällen och Söderhamns stad en urban småstadskänsla. År 2040 är det fler som vistas i Söderhamns kommun. Söderhamn har en balanserad befolkningsstruktur med äldre, unga och vuxna. Här vill människor leva, verka och besöka! Här känns hemma.

Hur vill du att Söderhamn formas för dig, dina barn och barnbarn till år 2040?

Granskad/Uppdaterad: 2018-10-30

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter