Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Gul cirkel med texten tyck till senast 14 mars

Det finns en omfattande översiktsplan på 104 sidor och en kortare variant på 16 sidor. Båda återfinns i digital form i högerspalten på denna sida.

Vad är en översiktsplan?

I plan- och bygglagen står det att alla kommuner ska ha en övergripande översiktsplan. En översiktsplan är kommunens samlade strategi för att använda, utveckla och bevara mark, vatten och bebyggelse. Översiktsplanen är också kommunens verksamhetsövergripande visionsdokument.

Översiktsplanenen ger en riktning för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt och vägleder beslut här och nu. Det betyder att den måste vara strategisk, långsiktig och samtidigt så pass konkret att den fungerar som styrdokument för handläggning av till exempel detaljplaner och bygglov.

Vad innehåller en översiktsplan?

Översiktsplanen handlar bland annat om frågor som var vi ska bygga, var nya vägar ska dras fram, var och hur vi ska skydda och utveckla intressanta områden och hur stads- och landsbygden på lång sikt ska utvecklas.

Så används översiktsplanen

Översiktsplanen är vägledande för att styra och leda områdesbaserad planering och ge en gemensam riktning för fördjupade översiktsplaner, planprogram, detaljplaner eller bygglov. Översiktsplanen påverkar och påverkas av andra styrdokument, som sektorsvisa program, riktlinjer och handlingsplaner.

Hur görs en översiktsplan?

Det är en lång process att ta fram en ny översiktsplan.

Steg 1: Tidig dialog

Våren och sommaren 2016 genomfördes olika former av tidig dialog. Runtom i kommunen genomfördes tolv ortsdialoger samt en sommarturné som riktades mot vissa målgrupper och gav möjlighet att lämna idéer och förslag via webben.

Steg 2: Förslag tas fram

Kommunen tar fram ett förslag på ny översiktsplan, parallellt med en hållbarhetsbedömning där förslaget analyseras utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska konsekvenser utifrån FN:s globala mål.

Steg 3: Tyck till – dina åsikter är viktiga

15 november 2017 – 14 mars 2018 kan du tycka till om planförslaget, då det är öppet för samråd.

Steg 4: Sammanställnig och chans att tycka till igen

Efter samrådet sammanställer vi alla synpunkter och kan justera översiktsplanen till ett förbättrat förslag, som du kan tycka till om.

Steg 5: Beslut

Vi planerar att det slutliga förslaget ska gå till beslut under 2019.

 

Granskad/Uppdaterad: 2018-11-29

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter