Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Genomfört i projekt centrumutveckling

Kommunstyrelsen har avsatt medel för att utveckla Söderhamns centrum. Flera åtgärder har gjorts i centrum 2013 - 14 och under 2015 går ett planprogram för centrum för politiska beslut.

Enkät och dialoger 2013

  • Temadag i Strykjärnsparken augusti 2013, där kommunens medarbetare informerade om projektet och samlade in idéer.
  • Runt 50 personer deltog i samtal om centrumutveckling i en medborgardialog på Centrum för flexibelt lärande - CFL den 18 september 2013. Sammanställning av dialogen finns här i högerspalten.
  • Kommunstyrelsens presidium har haft mindre gruppdialoger med Företagarföreningen, handlare i centrum samt ungdomar.

Underlag från dessa aktiviteter har förts vidare till den konsultfirma som förbereder förslag på centrumplan för Söderhamn hösten 2014.

Strykjärnsparken augusti 2013.

Strykjärnsparken augusti 2013.

Genomfört 2013 - 14

Strykjärnsparken

Kommunen vill knyta ihop parken bättre med gågatan och kvarteret Granen för att utveckla mötesplatser. Genomfört sommaren 2013:

  • Öppnat parkmiljön genom att flytta några pyramidalmar mellan parken och gallerian.
  • Skapat öppenhet mellan parken och gågatan genom att ta bort spaljéerna.
  • Öppnat ytan inuti i parken genom att ta bort stenmuren som delat parken i två delar.

Söderhamnsån och årummet

  • Trädäck med sittplatser vid Söderhamnsån, där du kan umgås. Genomfört sommaren 2013.

Faxeparken vid Kungsgatan

Trygghet och trivsel

  • Se över belysningen i centrala Söderhamn. Den spelar en viktig roll för att skapa stämning och trygghet. Konstverk i centrala Söderhamn får belysning vintern 2014.

Beslut 2014 om fortsatt arbete

Våren 2014 arbetade kommunen fram en strukturplan/vision för skärgårdsstaden Söderhamn, tillsammans med en arkitektfirma, som underlag för fortsatt programarbete.

Kommunstyrelsen beslutade att ta fram ett planprogram för hela centrum, för att utreda förutsättningar och lägga grunden för den framtida utvecklingen. Ett programförslag arbetades fram under hösten tillsammans med arkitektfirman.

Samråd och omarbetat planprogram 2015

I början av 2015 gick förslag till Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum ut på samråd. Söderhamnarna fick möjlighet att tycka till om innehållet i programmet.

Samrådet ledde till att delar av planprogrammet arbetades om, inför beslut om antagande i augusti 2015.

Beslut om planprogram i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige augusti 2015.


Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Sammanställning av medborgardialog från 18 september

Tema boende, handel, trafik, mötesplatserPDF (pdf)

Inkomna förslag under temadag 19 augusti

Läs förslagen härPDF (pdf, 24.1 kB)

Resultat av enkät från sommaren 2013

Blev parken mer öppen och tillgänglig?PDF (pdf, 45.8 kB)

Lekutrustning i parken?PDF (pdf, 44.1 kB)

Förslag till planprogram 2015

Granskad/Uppdaterad: 2017-05-22

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter