Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

St Olav Waterway – Pilgrim på havet

Med projektet ”Pilgrim på havet” är målet att skapa en ny rutt (ca 625 km), en S:t Olavsled, från Åbo genom skärgården via Åland, Grisslehamn, Söderhamn och Hudiksvall som kommer att bindas samman med tidigare framtagna S:t Olavsleder i Sverige och Norge och som alla har sitt mål i Trondheim. Denna blir den första pilgrimsleden som dras över vatten och kommer därför att vara unik i världen. Projektets mål är att öka antalet besökare.

I projektet kartläggs historia, arkeologi och maritima färdvägar längs rutten. På land kommer lederna att märkas ut längs befintliga rutter (t.ex. stigar, cykelvägar). Attraktionerna paketeras och marknadsförs, med målet att locka nya besökare från Sverige och Europa. Längs leden kommer det att finnas informationscentra där besökare kan få information om ledens historia och intressanta besöksmål.

Olav Haraldsson föddes i Norge på 990-talet, blev kung för 1000 år sedan, avled den 29 juli 1030. Under medeltiden helgades nästan ett halvt tusen kyrkor över hela Nordeuropa åt Olav den helige. Stora skaror av pilgrimer, särskilt från Norden, men också från andra länder, sökte sig till Olavs grav i Nidarosdomen i Trondheim.

I Söderhamns kommun och skärgård finns många bevis på pilgrimernas närvaro. Öar och platser har i sina namn ”kors”, ”Olof” med mera. Ön Storjungfrun som på den tiden hette Helgön och ön Prästgrundet tros ha haft viktiga roller för pilgrimernas färder. Flera platser inne på fastlandet bär också på namn som benämnts av dessa resenärer.

I Sverige och Norge finns i dag cirka 5000 km pilgrimsleder. Alla vandrare har inte religiösa motiv. De flesta vandrar för att söka stillhet, andlighet eller helt enkelt för att förbättra sin kondition och njuta av naturen och historiska platser invid lederna.

Deltagare

  • Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (Finland) Projektledning
  • Yrkeshögskolan Novia (Finland)
  • Pargas stad (Finland)
  • Föreningen Franciscus (Åland)
  • Sottunga kommun (Åland)
  • Söderhamns kommun (Sverige)
  • Östhammars kommun (Sverige)
  • Föreningen ”Pilgrimstid i Sverige” (Sverige)

St Olav Waterway finansieras av EU-programmet Interreg Central Baltic. Projektet löper från 1 september 2016 till 30 november 2019 med en Budget om totalt 1,5 miljoner €.

Projektledare Söderhamns kommun
Patrik Sjölin 0270-786 99

E-post: patrik.sjolin@soderhamn.se

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2018-11-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter