Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Eget avlopp

På landsbygden där avlopp inte kan anslutas till det kommunala avloppsreningsverket måste avloppsvatten omhändertas i en egen anläggning. Om du vill anlägga en ny avloppsanläggning eller bygga om en befintlig, kom ihåg att anmäla hos Bygg- och miljönämnden, innan du påbörjar arbetet.

Enskilda avlopp är en benämning på de avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Nästan alla fastigheter utanför tättbebyggt område har någon form av enskilt avlopp.

För att anlägga en ny enskild avloppsanordning krävs ett tillstånd om inrättande av avloppsanordning från Bygg- och Miljönämnden. Om du ska göra ändringar på en befintlig avloppsanordning krävs en anmälan.

Det är fastighetsägarens ansvar att söka tillstånd och anmäla. När vi får in en ansökan/anmälan bedöms den föreslagna avloppslösningen utifrån bland annat rening och föroreningsrisker, såsom närhet till dricksvattentäkter, sjöar, vattendrag och hav.
Så här går det till när du söker tillstånd för ett nytt avlopp (broschyr):
 "Så här kan ditt ärende handläggas när du ska göra ett nytt avlopp".PDF (pdf, 232.9 kB)

Ansökan och anmälan ska lämnas in skriftligt i god tid innan arbetet planeras. Om ansökan och handlingarna är tydliga och kompletta från början blir handläggningstiden kortare.

Tillstånd krävs för inrättande av:

  • Avloppsanläggning med ansluten WC
  • Avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT) inom vissa områden enligt Söderhamns kommuns hälsoskyddsföreskrifter.

Skriftlig anmälan krävs för:

  • Ändring av en befintlig avloppsanläggning
  • Avlopp från bad, disk och tvätt (inom vissa områden krävs tillstånd, se ovan).

Avgifter

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av din anmälan/ansökan enligt kommunfullmäktiges taxa.

Det här ska din ansökan/anmälan innehålla

Vidta inga åtgärder förrän du har fått ett skriftligt beslut från Bygg- och Miljönämnden. Om du påbörjar arbetet med anläggningen utan att ha tillstånd riskerar du en miljösanktionsavgift på 5000 kronor. Utför du en åtgärd som kräver anmälan till Bygg och miljönämnden utan att en korrekt anmälan gjorts är miljösanktionsavgiften 3000 kronor.

För mer information eller broschyrer om hur du planerar ett avlopp och olika avloppslösningar kontakta Bygg- och Miljöförvaltningen.

Bygg- och miljöförvaltningen

Västra Storgatan 16-18
826 80  Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Bygg- och miljöförvaltningen

Västra Storgatan 16-18
826 80  Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-27

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter