Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Eget avlopp i skärgårdsmiljö

Information angående enskilda avlopp i skärgårdsmiljö

Bygg- och miljönämndens inställning är att det i de flesta fall går att lösa avloppsfrågan men att det i skärgårdsmiljö ofta krävs särskilda lösningar för att nå detta. Mycket information om olika lösningar finns på www.avloppsguiden.selänk till annan webbplats. Blankett för ansökan om avlopp finns på www.soderhamn.selänk till annan webbplats, under E-tjänster och blanketter/Bygga, bo och miljö/Vatten och avlopp.

Kommunalt VA och kommunens policy

I första hand vill bygg- och miljönämnden att anslutning sker till kommunalt VA om så är möjligt – alltså både vatten och avlopp. Nämnden uppmuntrar privata initiativ som leder till kommunalt VA. Om det av olika orsaker (brukar främst vara en ekonomisk fråga) inte går att ansluta kommunalt vatten och avlopp samtidigt, så måste var och en som vill ansluta till kommunalt vatten kontakta Söderhamn NÄRA (fn Gunnar Schön, vxl 0270-76610) för att kontrollera om anslutning till kommunalt avlopp är möjlig. För att enbart få ansluta till kommunalt vatten (i de fall kommunalt avlopp inte är möjligt) krävs att fastigheten har en avloppsanläggning som uppfyller dagens krav enligt miljöbalken.

Tänk även på:

  • Strandskydd är längs vissa delar av kusten utökat till 300 meter. I övriga delar är strandskyddet 100 m.
  • Grävning i strandkant för anslutning av kommunalt VA innebär också att strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15§ i miljöbalken måste bedömas och dispens övervägas. Arbetet kan även innebära sådan vattenverksamhet att tillstånd eller anmälan måste göras. Vid osäkerhet kontakta länsstyrelsen Gävleborgs (vxl 010-225 10 00). Små arbeten kan utföras enligt 11 kap 12§ miljöbalken om det är uppenbart att andra enskilda eller allmänna intressen inte skadas.
  • Man måste alltid ha så kallad rådighet över vattnet, vilket för mindre arbeten åtminstone innebär att man måste ha tillstånd från den som äger vattenområdet.


Toaletter på öar

I skärgårdmiljö gäller den så kallade Verna rapporten (kopia kan skickas till den som är intresserad). Den togs fram med anledning av att det fanns planer på VA utbyggnad på öarna i skärgården. I korthet går den ut på att torra lösningar som t ex mulltoa, förbränningstoalett eller frystoalett som ger minimalt med transporter av slam/latrin ska väljas. Om avlopp för gråvatten installeras dvs avlopp för bad-, disk- och tvättvatten, (BDT-avlopp) med tvåkammarbrunn så måste slammet från den kunna omhändertas (egen tömning vid behov och efterkompostering). För att man ska få ta hand om sitt avloppsslam själv så krävs det, enligt Avfallsförordningen (2011:927) 45 §, att man gör en anmälan till bygg- och miljönämnden.

Granskad/Uppdaterad: 2018-12-07

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter