Grundskola

Grundskolan är obligatorisk i Sverige. Här går alla barn i nio år. De flesta börjar årskurs 1 på hösten det år de fyller 7 år. Varje läsår består av två terminer, en höst- och en vårtermin.

När du är asylsökande har du rätt till utbildning på samma sätt som andra barn i Sverige men skolplikten gäller inte dig som är asylsökande.

När man är nyanländ till Sverige är det vanligt att man börjar i en förberedelseklasss innan man börjar i vanlig klass.

Grundskolan är avgiftsfri. Det betyder att du inte betalar något för utbildning, böcker och skolmaterial. Även skolmaten är gratis. Eleverna ska ha tillgång till elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek.

Som vårdnadshavare har ni tillsammans själv rätt att välja i vilken skola barnet ska gå. Rektor tar emot barn utanför upptagningsområdet i mån av plats. Väljer man själv en speciell skola så följer inte rätten till skolskjuts med.

Läs mer om grundskolan på ditt språk här! Pdf, 893.8 kB, öppnas i nytt fönster.