Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med utvecklingsstörning kan välja att genomföra efter avslutad grundsärskola.

Gymnasieskolan vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år.

Gymnasiesärskolan Utanhed ligger i utkanten av centrala Söderhamn och erbjuder ett individuellt program.

Varje program pågår under 4 år och består av ämnesområden.

Läs mer om gymnasiesärskolan på ditt språk här! Pdf, 750 kB.